Lyse har gode utsikter og vil øke utbyttene i årene framover

DEBATT: Eierkommunene til Lyse ønsker stabilitet – derfor er det etablert en praksis der det i gode år holdes noe tilbake.

Lyse-konsernet må balansere fordelingen av overskuddet mellom eierkommunenes behov med behovet for kapital som skal sikre fortsatt vekst for selskapet, skriver styreleder Harald Espedal.
  • Harald Espedal
    Harald Espedal
    Styreleder, Lyse
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladet karakteriserer i en leder 28. mars det foreslåtte utbyttet fra Lyse til de 14 kommunale eierne som lavt. Begrunnelsen synes å være at et utbytte på 650 millioner kroner er lavt når resultatet for 2021 er på 1.357 millioner kroner.

Eierne i Lyse har vedtatt en utbyttestrategi hvor det i et «normalår» betales et utbytte på 60 % av årsresultatet etter skatt. Da utbyttene fra Lyse inngår i de kommunale budsjetter, har derfor eierne signalisert til styret i Lyse at de ønsker stabilitet i utbetalingene. Det er derfor etablert en praksis hvor det i dårlige år betales mer enn 60 %, mens det i gode år holdes noe tilbake for å kunne benyttes i dårligere år.

Utbyttet vil øke fremover

I praksis har dette medført at for 2019, men spesielt for 2020, ble betalt vesentlig mer enn 60 %, mens det i 2021 ble betalt betydelig mindre. Denne praksisen er etablert i nær kontakt med eierne.

For at et utbytte på 650 millioner kroner skal være bærekraftig, må det årlige overskuddet i Lyse være på cirka 1,1 milliard. Det er høyt i et historisk perspektiv, og det er ikke mange årene siden konsernet hadde en langsiktig ambisiøs målsetting om 1 milliard i årlig overskudd.

Styret har vurdert de økonomiske utsiktene for konsernet framover som gode, og har derfor signalisert at de forventede utbytter fra selskapet for 2022-regnskapet og de nærmeste årene, kan økes med 50 millioner per år ut over det som tidligere er presentert. Dette gir kommunene, mer enn ekstraordinære utbytter, forutsigbarhet og mulighet for å legge dette inn i sine planer og politiske prioriteringer i årene framover.

Store overføringer til eierne

Siden Lyse ble etablert for 24 år siden har eierkommunene mottatt 13,7 milliarder kroner i overføringer fra selskapet. Eiere og styret i Lyse har vært opptatt av å utvikle et robust selskap med flere bein å stå på. Det var en bevisst strategi å løfte selskapet ut av den tradisjonelle rollen som utelukkende produsent og distributør av strøm. Dette har gitt grunnlag for økt avkastning og flere arbeidsplasser. Ved utgangen av 2021 var det over 1.400 ansatte i Lyse, 900 flere enn ved konsernetableringen i 1998. Utbyttet både de siste 10 år og de siste 20 år har økt med drøyt 6 % årlig.

Det utstedes ikke garantier om suksess for nye ekspansjoner. Men skal man vurdere Lyse på dette, er det viktig at fakta korrekte og fullstendige. Det er riktig at Noreco ble et tapsprosjekt, men samtidig var Lyse med på etableringen av Hitecvision gjennom investeringen i selskapets første fond, Energivekst. Dette ga en pen gevinst og store regionalt positive effekter. Det er ikke riktig som Aftenbladet skriver at etableringen av et LNG-anlegg i Risavika i Sola kommune var et tapsprosjekt. Tvert om satt Lyse igjen med en gevinst på 1 milliard kroner da LNG-virksomheten ble solgt. LNG-anlegget drives fortsatt med nye eiere og gode arbeidsplasser. Og hvis en skal trekke fram Smartly som et negativt eksempel på nysatsing, er det åpenbart relevant å ta med de store positive effektene av televirksomheten.

Lyse trenger kapital fremover

Lyses 14 eiere vedtok i fjor en ny eierstrategi der de erkjenner at Lyse må ta risiko for å trygge eksisterende virksomhet, skape vekst og øke utbyttegrunnlaget, men at slike risikoer skal være forsvarlige og håndterbare for konsernet. Styret gjør selvsagt slike vurderinger før alle investeringer, inkludert oppkjøpet av mobilselskapet Ice som blir gjennomført i disse dager.

Framover ser vi store muligheter innen elektrifisering, herunder forsterking av strømnettet, havvind, oppgradering av vannkraften og ikke minst utbyggingen av et meget robust 5G-nett. Alt dette er også svært kapitalkrevende, og betyr at deler av verdiskapingen holdes tilbake i selskapet for videre vekst. En videreføring av dagens utbyttestrategi gir et godt grunnlag for fortsatt videreutvikling av konsernet til gode for hele regionen.

Da utbyttene fra Lyse inngår i de kommunale budsjetter, har derfor eierne signalisert til styret i Lyse at de ønsker stabilitet i utbetalingene. Det er derfor etablert en praksis hvor det i dårlige år betales mer enn 60 %, mens det i gode år holdes noe tilbake for å kunne benyttes i dårligere år.
Publisert: