Hold fingrene borte fra Tingbøskogen

DEBATT: Fra et kontor i Oslo har Statnett og Lyse «undersøkt» en av Stavangers vakreste skoger. Skogen kan hugges ned, konkludert de – uten å ha vært i skogen.

«Biologen har funnet så store verdier, og så viktig natur, at han spør seg om skogen ikke bør vernes og fredes», skriver Håkon Fossmark.

Debattinnlegg

 • Håkon Fossmark
  Håkon Fossmark
  Kommunestyrerepresentant, Stavanger MDG
Publisert: Publisert:

Samfunnet vårt skal elektrifiseres. Biler, båter og busser – ja, alt – skal gå på strøm. Det er en god og ønsket politikk.

For å få mer strøm, trenger vi nye kabler og større transformatorstasjoner. Hvordan får vi det til uten å ødelegge natur?

Konsulentene har aldri satt sine bein i skogen.

Monstermaster i Stavanger

Statnett og Lyse forsøker nå å presse gjennom nye monstermaster som skal gå i luften over friområdet ved Stokkavatnet. Herfra går de videre til en splitter ny transformatorstasjon på Krossberg, mellom Stokkavatnet og Hålandsvatnet.

For å få på plass den nye stasjonen, må hele Tingbøskogen hogges ned. En hel skog på 40 mål, altså. Tilsvarende 6-7 fotballbaner.

Stavanger kan få viktige friluftsområder ødelagt av monstermaster – og vi kan miste en hel skog til en trafostasjon.

Fra et kontor i Oslo

Statnett og Lyse har engasjert konsulentselskapet Multiconsult for å undersøke hvor verdifull Tingbøskogen er. Fra kontoret sitt i Oslo har konsulentene brukt regneark og gamle rapporter og kommet fram til at skogen ikke har særlig stor verdi. I hvert fall ikke stor nok verdi til å stoppe utbyggingsprosjektet.

Konsulentene har aldri satt sine bein i skogen. De har tatt utgangspunkt i rapporter fra tilbake i tid, samt andre databaser.

De nasjonale malene som Multiconsult bruker, er selvfølgelig lovlige og i henhold til Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger. Men denne veilederen fungerer svært dårlig til å verdsette natur i byene.

Ja, kanskje finnes det få rødlistede arter i Tingbøskogen. Men hva med verdien skogen har for et stadig tettere Stavanger? Skogen brukes i dag som turområde for mennesker og skjulested for dyr. Og snart kommer det flere tusen nye boenheter i området. Nye innbyggere trenger også friområder.

Det er en hån mot Stavangers befolkning og en hån mot vår natur, at en viktig skog og friluftsområde kan bli rasert på bakgrunn av skrivebordsarbeid i Oslo.

Viktig naturområde

Naboer til Tingbøskogen kjenner seg seg ikke igjen i kontorarbeidet konsulentene har gjort. Derfor har de, på eget initiativ, engasjert en biolog til å undersøke skogen. Biologen har, i motsetning til konsulentene, vært på en fysisk befaring. Han har undersøkt alle kriker og kroker, og kommet fram til en helt annen konklusjon enn konsulentene fra Oslo gjorde i sitt kontorarbeid.

Biologen har funnet så store verdier, og så viktig natur, at han spør seg om skogen ikke bør vernes og fredes. Gauselskogen i Stavanger er allerede vernet, Tingbøskogen i Stavanger bør kanskje også bli det.

Biologen har funnet urskogpreg med innslag av furu, bjørk og annen løvskog. En rik skogbunn med mye næring for fugler, inkludert sumpskog, som er viktige leveområder for amfibier, som frosk og padde.

Som biologen skriver: Det er sjelden å ha skog med urskogpreg i urbane områder og innen gåavstand fra både skoler og store boligområder.

Finn andre alternativ

Det er ingen tvil om at strømnettet i distriktet vårt må oppgraderes. Vi trenger mer og bedre strøm. Derfor er ikke dette en kamp mot oppgradering. Men det er en kamp for at Statnett og Lyse skal gjøre et skikkelig stykke arbeid. Og at de ikke skal få rive en av våre viktigste skoger – uten å engang ha utredet skikkelig om det kan finnes bedre alternativ som har mindre ødeleggende konsekvenser for natur og friluftsliv..

Det er dessverre opp til Staten å bestemme Tingbøskogens skjebne, fordi strømforsyningen er et nasjonalt anliggende. Men Stavangers mening skal bli tillagt stor vekt.

Derfor kommer Miljøpartiet De Grønne til å kreve at Statnett og Lyse kartlegger, utreder og legger andre alternativ til plassering på bordet før en beslutning om å rasere Tingbøskogen tas. Vi håper resten av kommunestyret støtter oss i dette.

Vi kan ikke godta at et av Stavangers viktigste naturområder raseres med bakgrunn i skrivebordsarbeid gjort i Oslo - og det uten at andre alternativ en gang er undersøkt.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Friluftsliv
 3. Naturvern
 4. Hålandsvatnet

Mest lest akkurat nå

 1. – Vi vet nå at munnbind demper smittetrykket ganske vesentlig

 2. Disse korona­reglene gjelder nå

 3. Marcus (8) er koronasmittet. Det var ikke åpenbart for noen. Så ble det for første gang masse­testing på skolen

 4. Gjester evakuert etter melding om gasslekkasje på Sola Strand Hotel

 5. Endrer undervisningen for konfirmanter etter sterke reaksjoner

 6. 41 smittet på bedehus-basar