Vår egen mørke historie

DEBATT: Norske jøders historie fra 2. verdenskrig er et tema det er blitt satt søkelys på i film og bøker de siste årene.

Ludwig Melzer (1886–1942) var den siste jøden fra Rogaland som fikk snublestein. Det er Jødisk Museum i Oslo som står bak snublestein-prosjektet som er til minne om ofre for holocaust.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Filmen som nylig gikk på norske kinoer om den jødiske familien Braude viser en brutal og sann historie fra krigen. Filmen ble mye omtalt i norske medier da den kom ut i desember i fjor. Filmen er basert på Marte Michelets sin bok «Den største forbrytelsen (Gyldendal 2014). Boken er basert på virkelige hendelser og aktuelle identifiserbare personer.

I dag er det ca. 2000 norske jøder i Norge. Jødene har bodd i Norge siden grunnlovsforbudet mot jøder ble opphevet i 1851, etter sterkt press fra Henrik Wergeland som gjorde en stor innsats for å fjerne «jødeparagrafen».

Wergeland døde i 1845, og fikk ikke selv oppleve at «jødeparagrafen» ble opphevet i Stortinget flere år senere etter sin død.

I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødsleirer.

Systematisk forfølgelse

I 1942 startet nazistene og deres medhjelpere en systematisk forfølgelse, med arrestasjon av alle norske jøder. I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødsleirer. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942 da i alt 529 jøder ble fraktet ut av landet med skipet DS Donau fra utstikker 1 i Oslo havn. De fleste norske jødene ble sendt til dødsleiren Auschwitz; kun 38 overlevde. Med dette utgjorde jødene over halvparten av alle nordmenn som ble drept i tyske leirer under krigen.

I forkant av andre verdenskrig utgjorde den jødiske minoriteten om lag 2100 personer. Ved folketellingen i 1946 ble det registrert 559 jøder.

Konfiskert og overtatt av andre

Forretninger, eiendommer, hus og leiligheter jødene eide da krigen brøt ut var konfiskert og overtatt av andre etter krigen. Jødenes krav på å få tilbake sine eiendeler ble møtt med krav om at de skyldte den norske stat skatter og avgifter siden de ble skattet da de var i eksil eller i konsentrasjonsleirer.

Norges bidrag til å lette på jødenes skjebne var å ta imot 600 jødiske flyktninger, langt færre enn de som hadde blitt bortført og drept.

Sterkt bidrag

I januar kom det et meget sterkt bidrag til den norske historien om hva som skjedde med de norske jødene etter 2. verdenskrig. Boken handler om plyndringen av jødene i Norge og den kampen som ble ført for å få erstatning for de tap jødene hadde i krigsårene, og det tap de hadde etter at krigen var avsluttet. Psykolog Berit Reisel sin bok «Hvor ble det av alt sammen» «blir stående som en bauta i norsk etterkrigshistorie» (Dagbladet).

29. mars 1996 oppnevnte Justisdepartementet et statlig utvalg for å kartlegge hva som skjedde med norske jøders eiendom under andre verdenskrig. Utvalget fikk navnet Skarpnes-utvalget grunnet at lederen het Oluf Skarpnes. Berit Reisel var med i dette utvalget.

Utvalget la frem sin utredning 23. juni 1997. Utvalget hadde da delt seg i to, noe som førte til to forskjellige utredninger. Flertallet i utvalget var Oluf Skarpnes, Thor Falkanger, Eli Fure, Ole Kristian Grimnes og Guri Sunde. Mindretallet besto av Bjarte Bruland og Berit Reisel.

Sommeren 1998 vedtok Stortinget å gi jødene 450 millioner i erstatning. Det var da mindretallets innstilling som ble lagt til grunn.

Undervisning

Hva som skjedde med jødene i Norge under og etter krigen er viktig i vår egen historie. Hendelsene er en mørk bakside av vår egen historie. Med film og bøker som det siste året er tilgjengelig for oss alle, har vi unike verktøy som vi kan ta i bruk for egen læring og ikke minst til våre barn og barnebarn i skolen og andre undervisningssteder.

Publisert: