Ti råd til hurdals­kameratene for å skape nye arbeids­plasser

KRONIKK: Her er tiltakene Stavanger-regionen trenger.

Fra regjeringsforhandlingene: Til venstre Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestlederne Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran. Til høyre en blid Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og nestlederne Anne Beate Tvinnereim og Ola Borten Moe (delvis skjult).
  • Harald Minge
    Harald Minge
    Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den siste tiden er premissene for politikken som skal styre Norge de kommende fire årene, lagt på et hotell ved Hurdalsjøen.

Her er ti tiltak som er viktige for å lykkes med å skape nye, trygge og lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser:

1

Stø kurs

Brå endringer eller skifter er det verste bedriftene vet om. Rammebetingelser på linje med våre utenlandske konkurrenter er viktig. Brå skifter i nasjonale retningslinjer skaper usikkerhet og uforutsigbarhet. Den gode næringspolitikken er sammenfallende med brede kompromiss og lange linjer.

2

Energihovedstaden

Stavanger-regionen er Norges energihovedstad. Som historisk senter for olje- og gassindustrien og vannkrafteventyret har vi en unik posisjon. Den storstilte energitransformasjonen som nå foregår, gir regionen unike muligheter. Overføring av teknologi fra olje og gass til fornybar og andre næringer setter oss i førersetet for det grønne skiftet.

Skal Norge lykkes med omstilling, er vi avhengige av at Stavanger-regionen lykkes. Det må følges opp med rammebetingelser som gjør at Energihovedstaden utvikler seg videre.

3

Sokkeldirektoratet

Oljedirektoratet sitter i dag på en unik kompetanse for forvaltning av norsk sokkel. Å bruke 50 års erfaring fra norsk sokkel som grunnsteinen i et nytt sokkeldirektorat, vil løse flere utfordringer. Det er i dag ingen helhetlig forvaltning av havvind, havbunnsmineraler, olje og gass, havbruk til havs osv. på norsk sokkel. Løsningen ligger snublende nær.

Les også

Slethei/Wirak/Nordtun: «Oljedirektoratet kan omdannes til et sokkeldirektorat»

4

Handelsavtaler og EØS

Norge har en liten og åpen økonomi. Over 80 prosent av all norsk eksport går til EU og Storbritannia. Vi er avhengig av gode handelsavtaler som sikrer oss tilgang til markedene for våre varer. Å rokke ved EØS-avtalen er å spille hasard med norske arbeidsplasser og bedrifter.

Handelsbalansen har ikke vært svakere siden slutten av 80-tallet. Norge bør søke flere gode handelsavtaler med andre land.

5

Få strømmen fram dit bedriftene ligger

Det er mange spennende initiativ i vår region innenfor areal- og kraftkrevende industri. Et stadig tilbakevendende problem er mangel på framføring av tilstrekkelig kraft. Saksbehandlingstiden hos NVE for å få godkjent nye kraftlinjer på opp mot fem år er en betydelig flaskehals. Lang og treg saksbehandlingstid hindrer etableringer av arbeidsplasser.

6

Kartlegging av kompetanse­behovet

Vi trenger en kartlegging av kompetansebehovet for nye og eksisterende bedrifter. På den måten kan vi rigge og dimensjonere universitet, høyskoler, fagskoler og videregående utdanning etter det som er arbeidslivets nåværende- og framtidige behov.

Les også

Kompetansemangel høyest på 13 år: - Det er kritisk

7

Videreutdannings­reform

Det er i dag ca. 15.000 arbeidsledige i vår region. Likevel opplever flere av bedriftene at de ikke får kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Næringslivet er i gang med en storstilt omstilling. Bedriftene trenger arbeidskraft, men ikke nødvendigvis den samme kompetansen som før. Vi trenger derfor en storstilt etter- og videreutdanningsreform for å få med oss alle – videreutdanning til spennende arbeidsplasser i rivende utvikling.

8

Samferdsel og mobilitet

Samferdsel er – sammen med tilgang på kompetanse og skatter og avgifter – blant de viktigste rammebetingelsene for et levedyktig og konkurransekraftig næringsliv. Usikkerhet rundt viktige samferdselsprosjekt kan i beste fall utsette investeringer og nyetableringer. I verste fall kan det stoppe investeringer og nyetableringer. Når næringslivet skal betjene markedet i Europa er god infrastruktur avgjørende. Å skape rammene for mest mulig infrastruktur for pengene er et ansvar som ligger på politikerne som skal ta beslutningen til det beste for regionale og nasjonale interesser.

For vår region er havnene, flyplassen, jernbanen og europa- og riksveiene viktigst. Samtidig er det viktig å utforske de nye teknologiene og mobilisere miljøene som kan tenke mobilitet ti år fram i tid.

9

Gründerstøtte

Tilgangen på risikovillig kapital kan i mange tilfeller være avgjørende for om oppstartsbedrifter lykkes. Rogaland trenger såkornfond for å hjelpe gründere og andre i en oppstartsfase. EU har etablert et «grønt såkornfond» og dette bør også komme på plass i Norge.

Andre regioner har egne såkornfond hvor staten er inne med kapital. Det finnes ikke i Norges mest potente region og er sterkt savnet.

10

Still krav, ikke velg tekno­logi!

Næringslivet ønsker krav til klima og bærekraft. Still strenge krav, men ikke definer teknologien. Det finnes få om noen gode eksempler på politisk vedtatte teknologier som har stått seg. Marked og teknologi er i konstant utvikling. Det er målene som driver teknologiutviklingen. Sørg for gode rammebetingelser og still krav, så ordner næringslivet resten.

Publisert: