Et sørgelig nei til elevassistenter i videregående skole

DEBATT: Dessverre sa flertallet av partiet i fylkestinget nei til MDGs forslag om å utrede om vi kan bruke elevassistenter i den videregående skolen, etter modell fra universitetene, som ofte bruker studentassistenter.

For de elevene som får tilbud om å være elevassistenter er det også en god læring, hvor de må repetere tidligere års pensum.

Debattinnlegg

 • Erlend Kristensen
  Fraksjonsleder i opplæringsutvalget MDG
Publisert: Publisert:

Men beklagelig nok hadde de andre partiene, utenom Frp; bestemt seg for at dette var en dårlig idé. I korte trekk går ordningen ut på at enkeltstudenter blir tilbudt en timebetalt jobb, hvor de assisterer lærere i ulike fag. De hjelper andre elever med for eksempel oppgaveløsning og forberedelser til eksamen eller andre prøver. Typisk i et angitt tidsrom etter ordinær skoledag.

Utjevne forskjeller

Dette kan bidra til at vi utjevner forskjeller mellom elevene, slik at elever som ikke får hjelp hjemme, vil kunne få hjelp av elevassistentene. Men tilbudet er selvsagt åpent for alle som ønsker det. Det kan også bidra til at gjennomføringen øker.

Kanskje elver våger å stille spørsmål som de ikke vil stille til egen lærer, hvilket også kan føre til mer læring. Bruk av elevassistenter avlaster også presset på lærerne. I forbindelse med forslaget forhørte jeg meg med et par lærere i den videregående skole som syntes forslaget var meget bra.

For de elevene som får tilbud om å være elevassistenter er det også en god læring, hvor de må repetere tidligere års pensum. Videre er det også et engasjement som er kjekt å ha på CV-en, samtidig som de får litt lommepenger. Mens antallet timer vil være begrenset og dermed en budsjettpost som burde la seg dekke inn.

Ikke modne nok?

En skulle tro at dette er en ordning som alle ønsker velkommen, men tydeligvis ikke flertallet på fylkestinget. Motstanden i fylkestinget bunnet mellom annet i at dette kunne gå ut over de elevene som får jobben som elevassistenter. Men dette gjelder kun noen få timer. De fleste i den videregående skole har en eller annen jobb utenom. Da er det snodig om et engasjement hvor en repeterer pensum fra tidligere år, skulle gå ut over egen læring.

Andre motargument gikk på at det å være elevassistent strider mot skolens hovedformål, å drive allmenndanning. Det ble også trukket frem at det kun er de profesjonelle som skal jobbe i den videregående skolen. Er da universitetene som bruker slike assistenter ikkje profesjonelle? Fylkesordføreren mente at elevene i den videregående skole ikke er «modne nok» for å være elevassistenter og problematiserte omkring taushetsplikt.

Kanskje elver våger å stille spørsmål som de ikke vil stille til egen lærer, hvilket også kan føre til mer læring. Bruk av elevassistenter avlaster også presset på lærerne.
Publisert:
 1. Eksamen
 2. Debatt
 3. Taushetsplikt

Mest lest akkurat nå

 1. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 2. 15.500 tilskuere fikk fest­kvelden de drømte om: – Noe fra gode, gamle dager

 3. Kreftsyk måtte vente på hjelp i to timer da alarm­systemet ikke fungerte

 4. Viking-børsen: «For en arbeids­moral. Scoret målet som åpnet kampen»

 5. Se Vikings mål under festkvelden

 6. Sandnes-kapteinen: – Vi ga Brann gratis energi