Er sekstimersdagen i det hele tatt mulig å gjennomføre?

DEBATT: Da vi i møte i Utvalg for arbeidsliv og lønn utfordret Ap, FNB, SV og Rødt på finansiering av sekstimersdag og hvor de skulle skaffe nok kompetent arbeidskraft fra, så hadde de ikke noen gode svar.

«Det er et faktum at Stavanger kommune i dag har rekrutteringsutfordringer når det gjelder sykepleiere, lærere, barnehagelærere og tekniske fagdisipliner», skriver Hilde Karlsen og Narve Endresen.
  • Hilde Karlsen
    Utvalgsmedlem i Utvalg for arbeidsliv og lønn (H)
  • Narve Endresen
    Varamedlem i Utvalg for arbeidsliv og lønn (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg I Aftenbladet tirsdag 16. november spør Rødts Sara Mauland og SVs Ingrid Vikse om hvem som tar feil om sekstimersdagen. De hevder at da saken ble behandlet i Utvalg for arbeidsliv og lønn, fulgte debatten velkjente partilinjer, de hevder at vi i Høyre var tydelig imot et slikt forsøk.

Oppnår ikke ønsket effekt

Det er helt riktig at vi i denne konkrete saken var imot å gjennomføre et slikt prøveprosjekt. Ikke fordi vi nødvendigvis følger partipolitiske linjer, men tvert imot fordi det finnes en rekke eksempler på at denne typen prøveprosjekter ikke oppnår ønsket effekt.

Vi ville heller sett på et prøveprosjekt for ulike alternative turnusordninger.

Til tross for at Mauland og Vikse skriver i sitt innlegg at det ikke finnes nok forskning og kunnskap om effekten av sekstimersdag, så er det de siste ti årene gjennomført ulike prosjekter med sekstimersdag både i Norden og ellers i Europa. Innenfor offentlig sektor er det blant annet gjennomført prøveprosjekter i Kiruna, Stockholm, Oslo, Bergen og Trondheim. I sitt saksfremlegg trekker kommunedirektøren frem nettopp erfaringene fra disse prøveprosjektene.

Prøveprosjektene i Kiruna, Oslo og Stockholm er beskrevet og vurdert i Fafos rapport fra 2006. Prøveprosjektet i Bergen ble evaluert av Rambøll i 2009.

I hovedsak negative

Hovedkonklusjonen er at effektmål som ble undersøkt i hovedsak, var negative. Det ble ikke dokumentert sikre sammenhenger mellom sekstimersdag og redusert sykefravær. Det ble ikke funnet sammenheng mellom sekstimersdag og målbar helseeffekt. Ansatte var stor sett fornøyd med redusert arbeidsdag, arbeidsmiljø og egenopplevd helseeffekt.

Forsøkene har ikke hatt positiv effekt på likestilling. Mål om forbedret tjenestekvalitet ble ikke nådd, men var på samme nivå som før. Det var ingen klar sammenheng mellom sekstimersdag og at eldre arbeidstakere ble stående lengre i arbeid.

Innføring av sekstimersprosjekt vil føre til at det ansettes flere i virksomheten for å fylle turnusen ved bortfall av arbeidstid. Her er planen å fylle på med ansatte på midlertidige ansettelseskontrakter. Det er også et faktum at Stavanger kommune i dag har rekrutteringsutfordringer når det gjelder sykepleiere, lærere, barnehagelærere og tekniske fagdisipliner.

Da vi i møte i Utvalg for arbeidsliv og lønn utfordret Ap, FNB, SV og Rødt på finansiering og hvor de skulle skaffe nok kompetent arbeidskraft fra, så hadde de ikke noen gode svar. Muligens er svaret at de vil bruke ufaglærte og det synes ikke vi i Høyre er noen god idé.

Når så Mauland og Vikse skriver at vi politikere fra Høyre ikke vil høre mer på faglige anbefalinger basert på erfaringer fra tidligere prosjekter, så kan en jo lure på om de faktisk har lest saken i det hele tatt.

Oppnår ikke målene

Disse to må gjerne fremstille vårt nei til et slikt prosjekt som partipolitiske linjer, men vårt nei er faktisk basert på det faktum at et slikt prøveprosjekt ikke oppnår målene om å få ned sykefraværet, økt likestilling og at arbeidstakerne står lengre i arbeid. Så er det i tillegg ikke mulig å skaffe nok kompetent arbeidskraft til å gjennomføre et slikt prosjekt samtidig som prislappen er for høy. Vi ville heller sett på et prøveprosjekt for ulike alternative turnusordninger. Ordninger som har vist seg å ha god effekt i andre kommuner.

Prislappen for dette prøveprosjektet er foreløpig estimert til minst 10,5 millioner kroner. Vi i Høyre mener at de millionene kan vi benytte bedre ved å bruke pengene til å forbedre tjenestene til våre innbyggere.

Publisert: