Kollektivtrafikken må bli bedre og billigere, ikke dyrere og dårligere

DEBATT: Det tar tid før passasjerene er tilbake på buss, tog og båt etter halvannet år med mye hjemmekontor, og mer bilkjøring til jobb. Nå er det tiden for å gjør en ekstra innsats for å lokke flere passasjerer til kollektivtrafikken.

Venstre har jobbet for, og lyktes med bedre og billigere kollektivtrafikk. Nå kan den bli både dyrere og dårligere. Det er alvorlig.
  • Kjartan Alexander Lunde
    Leder av Rogaland Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er et godt tidspunkt for å sette ned billettprisene. Venstre krever at den nye regjeringen fortsetter å kompensere kollektivselskapene for tapte billettinntekter så lenge det er behov, slik at vi unngår kutt i rutetilbudet. Vi skal framover, ikke bakover.

Kollektivtrafikken i Rogaland har hatt en god vekst de siste årene. I de fire årene fram til før pandemien økte antall bussreisende med omkring 47 prosent i Rogaland. Det har vært en positiv vekst med bedre kollektivtilbud og flere som reiser kollektivt hvert eneste år. Veksten har vært godt hjulpet av titalls millioner kroner ekstra i belønningspenger til Rogaland som Venstre har kjempet igjennom i Stortinget.

Ikke snu god trend

Nå er det utrolig viktig at den gode trenden ikke snus. Et kutt i rutetilbudet nå vil være svært alvorlig, og vil gjøre at færre reiser kollektivt i hverdagen både på kort og lang sikt. Pandemien har hatt stor innvirkning på vårt reisemønster. Færre har reist kollektivt og dermed har også kollektivselskapenes billettinntekter stupt.

For Venstre og den blågrønne regjeringen har det vært svært viktig å opprettholde kollektivtrafikken gjennom pandemien, både fordi at de som må reise kollektivt til jobb skulle kunne gjøre det uten trengsel, men også fordi alle skulle være trygge på at bussen fortsatt går når pandemien er over. Derfor ble det bevilget betydelige summer r til fylkeskommunene som kompensasjon for tapte billettinntekter slik at kollektivtrafikken kunne opprettholdes.

Regjeringen må stille opp

Fylkesrådmannen har sagt at hvis ikke billettinntektene øker og det ikke kommer statlige tilskudd en stund til, må de kutte i rutetilbudet i fylket vårt. Venstre er bekymret for hvordan det vil slå ut. Den avgåtte regjeringen har vært tydelig på at man har fulgt situasjonen tett – og har levert og fulgt opp med ekstra penger til kollektivselskapene hele veien. Det forventer vi at den nye regjeringen følger opp, og stiller opp med en forlengelse av ordningen med kompensasjon for tapte billettinntekter, så lenge det er behov for det slik at vi unngår kutt i kollektivtilbudet.

Venstre har jobbet for, og lyktes med bedre og billigere kollektivtrafikk. Nå kan den bli både dyrere og dårligere. Det er alvorlig. Vi registrerer at den nye regjeringen også sier at de følger utviklingen tett, og forventer at det betyr at de faktisk stiller opp med de ekstra pengene som trengs.

For Venstre og den blågrønne regjeringen har det vært svært viktig å opprettholde kollektivtrafikken gjennom pandemien, både fordi at de som må reise kollektivt til jobb skulle kunne gjøre det uten trengsel, men også fordi alle skulle være trygge på at bussen fortsatt går når pandemien er over.
Publisert: