• Den nye krenkeparagrafen opnar for falske skuldingar mot lærarar om mobbing. Konsekvensane kan bli store. NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)
    Galleri

Krenkeparagrafen er problematisk, trugar rettstryggleik og arbeidsmiljø

ARBEIDSMILJØ: Det må vere mogleg å gje krenkeparagrafen ein ordlyd som vernar elevane mot mobbing, og samstundes unngå at ei eventuell grunnlaus skulding gjer at læraren vert liggjande att med brekt rygg.