• «Urinprøver og inntak av medisinar under observasjon blir forståeleg nok opplevd ugreitt og nedverdigande av enkelte, men dette er ein kostnad ein aksepterer for å unngå at medisinane går inn i illegal omsetning med påfølgjande skader og overdosar», skriv Reidar Stokke. Pål Christensen (illustrasjonsfoto)

Kryssande omsyn i rusbehandlinga, negative opplevingar er akseptabelt

NARKOTIKAPOLITIKK: Den belgiske psykiateren Marc Reisinger meiner at det det ikkje er bevis for at medisinane hans har blitt vidareselde. Dette er naiv optimisme.