• «Øyvind Nermoens, bildet, innsats og engasjement for å ivareta sikkerhet og verdighet til samfunnets svakeste innen blant annet rus og psykiatri er forbilledlig», skriver Kjell Reidar Jonassen. Jarle Aasland

Hurra for brannfolk som sier i fra!

DEBATT: La oss håpe at brannfolkenes mot og innsikt kan smitte over på flere faggrupper med tilstrekkelig kjennskap til forskjellene mellom idealer og realiteter i den norske helse- og omsorgsforvaltningen.