Hurra for brannfolk som sier ifra!

DEBATT: La oss håpe at brannfolkenes mot og innsikt kan smitte over på flere faggrupper med tilstrekkelig kjennskap til forskjellene mellom idealer og realiteter i den norske helse- og omsorgsforvaltningen.

«Øyvind Nermoens, bildet, innsats og engasjement for å ivareta sikkerhet og verdighet til samfunnets svakeste innen blant annet rus og psykiatri er forbilledlig», skriver Kjell Reidar Jonassen.
  • Kjell Reidar Jonassen
    Kjell Reidar Jonassen
    Daglig leder, Senter for tilpasset opplæring AS (TPO)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når brannfolk som Øyvind Nermoen ved Rogaland brann og redningsetat og hans kollegaer over hele landet slår alarm når byråkratenes vurderinger og beslutninger ikke holder mål, bør en lytte til hva de har å si. En bør også stimulere dem til å opprettholde praksisen med å si tydelig ifra, slik at budskapene deres blir hørt og forstått.

Øyvind Nermoens innsats og engasjement for å ivareta sikkerhet og verdighet til samfunnets svakeste innen blant annet rus og psykiatri er forbilledlig. Det er samme er brannfolks tydelighet og engasjement i forhold til Navs noe håpløse beslutning om at utsatte grupper ikke lenger skal gis komfyrvakt, selv om et slikt tiltak opplagt vil hindre et stort antall branner med betydelig skade og dødelig utgang.

Les også

Når alt rakner

Til å gråte over

Da daværende direktør for Oppvekst og Levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, kontaktet brannsjef Henry Ove Berg for å beklage seg over hvordan Nermoen formulerte sin bekymring i den mye omtalte Siw-saken, er det til å gråte over. Det er også beklagelig at brannsjef Berg gikk i «spagat» da Haarrs henvendelse kom. Han valgte både å være enig med Per Haarr om at måten Nermoen formulerte seg på ikke var grei, samtidig som han mente det var flott at Nermoen ga beskjed om uverdige forhold og akutt livsfare.

Det er jo nettopp slike korrigerende innspill fra byråkratiske autoritetspersoner som er med på å kastrere vurderings- og varslingsevnen til oppegående fagfolk som daglig er i kontakt med samfunnets skyggesider. Slike fagfolk er heldigvis mer vant til å forholde seg til de harde realitetene enn til skrevne og uskrevne regler om hvordan en bør formulere seg uten at byråkratiet føler seg støtt eller ansvarliggjort for ting de utad ikke ønsker å ta/ha ansvar for.

Smitteeffekt

La oss håpe at disse brannfolkenes mot og innsikt kan smitte over på flere faggrupper med tilstrekkelig kjennskap til forskjellene mellom idealer og realiteter i den norske helse- og omsorgsforvaltningen. En slik smitteeffekt kan bidra til at flere tør å gi beskjed med klar og tydelig røst, når det er nødvendig for å ivareta de svakeste blant oss med verdighet og respekt.

Publisert: