• – Hvorfor valgte flertallet i Kirkerådet å forbigå Helge S. Gaard? spør Jostein Ådna. Jarle Aasland

Kirkerådets maktarroganse provoserer

DEBATT: Jeg og veldig mange i Stavanger bispedømme med meg er frustrerte etter utnevnelsen av ny biskop i Stavanger.