Kirkerådets maktarroganse provoserer

DEBATT: Jeg og veldig mange i Stavanger bispedømme med meg er frustrerte etter utnevnelsen av ny biskop i Stavanger.

– Hvorfor valgte flertallet i Kirkerådet å forbigå Helge S. Gaard? spør Jostein Ådna.
  • Jostein Ådna
    Jostein Ådna
    Nestleder av Stavanger bispedømmeråd og professor ved VID Misjonshøgskolen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I sitt møte 24. januar utnevnte Kirkerådet domprost Anne Lise Ådnøy til ny biskop i Stavanger bispedømme. Dette valget innebærer en tilsidesettelse av det entydige votum i den forutgående rådgivende avstemningen i favør av prost Helge S. Gaard som ønsket biskop.

Provoserer

Denne beslutningen provoserer og frustrerer meg. Frustrasjonen retter jeg ikke mot Ådnøy. Hun har prisverdig stilt seg til disposisjon som bispekandidat og skal naturligvis ikke klandres for å ha blitt utpekt. Som nestleder i bispedømmerådet og professor i teologi i Stavanger vil
jeg samarbeide konstruktivt med henne og ønsker henne Guds velsignelse i tjenesten som biskop.

Aldri har noen bispekandidat fått en sterkere oppslutning enn Gaard i forkant av denne tilsettingen.

Blant de 73 voterende menighetsrådene i Stavanger bispedømme satte 45 Gaard på førsteplass; det samme gjorde 48 av i alt 91 prester. Altså fikk han alene flere førstestemmer fra disse to gruppene enn de fire andre kandidatene til sammen. Dette ble fulgt opp med innstilling av Gaard på førsteplass av Stavanger bispedømmeråd og av åtte biskoper.

Les også

Vraket som biskop for andre gang på to år: - Ja, jeg er skuffet

Les også

Flertallet vil ha Helge S. Gaard som biskop

Lite troverdig

Når Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, på pressekonferansen etter utnevnelsen sier at den rådgivende avstemningen er blitt tillagt vekt, lyder det lite troverdig. Det foreligger ingen objektive forhold eller hensyn som skulle tilsi at Gaard ikke er kvalifisert for tjenesten som biskop.

Hvorfor valgte så flertallet i Kirkerådet å forbigå Gaard? Fordi kvinner allerede utgjorde halve bispekollegiet, var hensynet til kjønn ikke et holdbart argument i disfavør av ham. Etter at valget av biskop i Oslo gav TF-utdannede (Det Teologiske fakultet, UiS) en plass i bispekollegiet ved siden av de mange MF’erne (Menighetsfakultetet), kan heller ikke Ådnøys studiested ha vært noe argument.

Man kunne tvert imot si at også VID Misjonshøgskolen i Stavanger burde stå for tur til å få en av sine kandidater representert ved biskopenes bord, og det ville ha blitt oppnådd dersom Gaard hadde blitt utnevnt. Men kjønn og utdanningssted er uansett underordnede hensyn målt mot resultatet av
avstemningen.

Les også

Anne Lise Ådnøy ny biskop i Stavanger

Overkjørte flertallet

Mitt svar på spørsmålet om hvorfor Kirkerådet valgte Ådnøy, er at kirkepolitiske og teologiske preferanser tydeligvis har vært utslagsgivende. I Kirkerådet har Åpen folkekirke et stort flertall, og åtte av disse valgte å overkjøre flertallet blant menighetsråd, prester og bispedømmeråd i Stavanger bispedømme og blant Den norske kirkes biskoper.

I Stavanger bispedømme var og er motstanden mot likekjønnet ekteskap stor. Mange av oss beklager at Kirkemøtet har vedtatt en kjønnsnøytral vigselsliturgi.

Men de av oss som allikevel har valgt å forbli i Den norske kirke og ta på oss tidkrevende verv blant annet i menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd, opplever det som en provokasjon at Kirkerådet ikke var fornøyd med en påtroppende biskop som har erklært at han respekterer vedtakene i Kirkemøtet og vil legge til rette for at likekjønnede som ønsker kirkelig vigsel, skal få dette i sin hjemmemenighet, selv om han personlig ikke vier likekjønnede.

Bare en liberal biskop på linje med Åpen folkekirke var godt nok for flertallet blant Kirkerådets medlemmer. Fagre løfter på Kirkemøtet og i andre fora om å gi rom for oss teologisk konservative, viser seg å være tomme ord.

Illiberal maktarroganse

Mot entydige ønsker fra de involverte i den rådgivende avstemningen valgte Kirkerådet å bruke maktposisjonen som gjeldende ordning for utpeking av biskoper gir dem. Dette er intet annet enn illiberal maktarroganse fra dem som ynder å fremstille seg som toleransens fremste talspersoner i Den norske kirke. Jeg og veldig mange i Stavanger bispedømme med meg er frustrerte.

Les også

Aftenbladet mener: Uklokt av Kirkerådet

Publisert: