• – Jeg heier på at sønderknuste og skakke livsvever kan komme opp og stå, skriver Hanne Line Wærness. Illustrasjonsbilde: Scanpix

Raushet smitter, vær en smittebærer!

KRONIKK: Det skjer innimellom at renningen i livsveven ryker.