• «Bøndene må ta eierskap til og løfte frem verdien av det naturvennlige jordbruket som sikrer en langsiktig og bærekraftig matproduksjon i et artsrikt landskap i levende bygder», skriver Maja Stade Aarønæs. NTB Scanpix

Humler og bier er avhengige av jordbruksoppgjøret

DEBATT: Landbruket kan spille en nøkkelrolle i å hindre artsutryddelse. Tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør legger ikke til rette for et naturvennlig jordbruk og et levende kulturlandskap.