Humler og bier er avhengige av jordbruksoppgjøret

DEBATT: Landbruket kan spille en nøkkelrolle i å hindre artsutryddelse. Tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør legger ikke til rette for et naturvennlig jordbruk og et levende kulturlandskap.

«Bøndene må ta eierskap til og løfte frem verdien av det naturvennlige jordbruket som sikrer en langsiktig og bærekraftig matproduksjon i et artsrikt landskap i levende bygder», skriver Maja Stade Aarønæs.
  • Maja Stade Aarønæs
    Politisk rådgiver i Sabima
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jordbruksoppgjøret er viktig for bøndene, men også viktig for å gi en retning for hvor vi vil at det norske jordbruket skal være i fremtiden. Bøndene har hovedrollen i videreføringen av det særegne kulturlandskapet som en del av den norske identiteten. Humler og andre bier trenger det tradisjonelt skjøtta landskapet som er skapt gjennom mange generasjoner med slått og beite.

Utviklingen i landbruket går i feil retning.

Sikre pollinering

Bondens kløver trenger langtungede humler som kan nå helt inn til pollenet som er gjemt i de dype kløverblomstene for å sikre pollinering og frøsetting. Denne symbiosen blir forstyrret i det intensivt dyrka jordbrukslandskapet, som fremmes av en politikk som premierer produksjon per enhet fremfor et areal som blir holdt i hevd.

Utviklingen i landbruket går i feil retning. Statens tilbud i jordbruksforhandlingene bygger videre på de naturfiendtlige strukturendringene i jordbruket med færre, større enheter med monokulturer. Den rådende politikken tar ikke ansvar for å ivareta mangfoldet i jordbrukspraksis eller artsmangfoldet i kulturlandskapet.

Støtter bøndene

Sabima støtter bøndenes krav om mer støtte til små og mellomstore bruk, driftsvansketilskudd og setertilskudd. Dette er tiltak som legger til rette for å ta vare på bredden av kvaliteter som jordbruket bidrar med og sikre det varierte kulturlandskapet over det ganske land. Et småbruk på Vestlandet ivaretar andre natur- og kulturkvaliteter enn en seter i Gudbrandsdalen, men begge har sine unike kvaliteter som må sikres for fremtiden. Samtidig må jordbruket i enda større grad satse på en naturvennlig matproduksjon. Bøndene må ta eierskap til og løfte frem verdien av det naturvennlige jordbruket som sikrer en langsiktig og bærekraftig matproduksjon i et artsrikt landskap i levende bygder.

Både bondeorganisasjonene og myndighetene må være sitt ansvar bevisst og spille på lag for at vi skal kunne ivareta det mangfoldige jordbruket inn i fremtiden.

Publisert: