Eiendomsskatten i Stavanger må bort!


DEBATT: Stavanger Frp går til valg for å jobbe for å redusere og fjerne eiendomsskatten for bolig i løpet av den kommende kommunestyreperioden.

En bolig skal være et hjem og ikke et skatteobjekt. Eiendomsskatten er usosial, og rammer blindt.
  • Kristoffer Sivertsen
    Andrekandidat til kommunestyrevalget for Stavanger Frp
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det handler om at folk flest skal ha et større økonomisk handlingsrom i en hverdag som allerede er preget av høye strøm- og matpriser. For 2022 har Stavanger kommune budsjettert med å ta inn mer enn 250 millioner kroner i eiendomsskatt. Penger som innbyggerne har tjent hovedsakelig gjennom å gå på jobb og yte en innsats. Dette er for mye, prinsipielt feil og er ikke minst penger som innbyggerne burde få beholde selv. Særlig i en tid hvor innbyggerne har en vanskeligere økonomisk situasjon enn tidligere.

En bolig skal være et hjem og ikke et skatteobjekt. Eiendomsskatten er usosial, og rammer blindt. Det er ikke slik at eiendomsskatten kun rammer de som eier en bolig. Eiendomsskatten rammer også indirekte de som leier en bolig, gjennom økte leiepriser. At Stavanger kommune skal gjøre det vanskeligere å bo eller eie sin egen bolig, i stedet for å prioritere kommunens kjerneoppgaver som barnehager, skoler og eldreomsorg går ikke overens med Frps politiske grunnverdier. Derfor vil vi fjerne eiendomsskatten for bolig helt.

Vi har råd til å fjerne eiendomsskatten. Det foreløpige regnskapet for Stavanger kommune for 2022 viser et netto driftsresultat på 854 millioner kroner, og det er satt av 417 millioner kroner i fond. Det er fullt mulig å prioritere et lavere offentlig forbruk av penger, samtidig som en prioriterer kommunens kjerneoppgaver, fremfor det som er kjekt å ha. Vi vil også kutte i unødvendig byråkrati, stramme inn de politiske prioriteringene og ikke minst sørge for at Stavanger kommune står solid i en usikker tid fremover.

Frp ønsker å fjerne eiendomsskatten som et grep for å hindre utflytting, men også gjøre det mer attraktivt å flytte til Stavanger kommune. Vi ønsker gradvis å øke bunnfradraget og fase ut eiendomsskatten. Dette har vi vist at er mulig gjennom vårt alternative budsjettforslag sammen med de andre borgerlige partiene. Eiendomsskatten skal ikke være en hvilepute for politikere som ikke vil prioritere. Det handler tross alt om innbyggernes egne penger.

Publisert: