NVE bør gi kraftverkene mer spillerom med vannet

DEBATT: I en tid med høy strømpris ønsker regjeringen at kraftproduksjonen økes. Eksisterende kraftverk er en del av løsningen, om begrensninger fra NVE fjernes.

Ved helt enkle grep kan kraftprodusentene lett økt produksjonen og styre når strømmen produseres, skriver innsenderne.
  • Ståle Kro
    Lund KrF
  • Magnar Kro Baisgård
    Lund KrF
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

NVEs regler gjør at kraftverkene har mindre mulighet til å dempe flommer og kontrollere vannføring i vassdrag. Ved helt enkle grep kan kraftprodusentene lett økt produksjonen og styre når strømmen produseres.

Dette gjøres ved moderat oppdemning, et tiltak som er ettertraktet i en tid der sol, vind og elvekraft er viktige kraftprodusenter. Disse kan ikke reguleres, men det kan kraft produsert fra magasinerte vann. Nå renner mye vann rett over kanten mens det regner og blåser, ellers produserer man mest når alle elvekraftverk produserer for fullt. Dette gir unødvendige svingninger i strømprisen.

Vi har enkelte elvekraftverk som er bygd med opptil 30 prosent flomtap. Etter kort tids drift og flere lokale flommer er det søkt om oppdemming for å halvere flomtapet. Med mer regn vil det være et større behov for å dempe vannføring og la vannet renne kontrollert. Stabil vannføring ved hjelp av moderat oppdemning i kortere perioder vil gi lavere risiko for naturskade og til sist lavere strømpriser. Nå ligger flere slike prosjekter i kø hos NVE. Disse bør NVE se på nå.

Publisert: