Yter flertallspartiene i Sandnes skapende motstand?

DEBATT: At posisjonen yter motstand er det lett å få øye på, men om den er skapende er mer tvilsomt.

«Forsandsaken fremstår som en farse etter behandlingen i de styrende organer i Sandnes, godt hjulpet av ordføreren i Forsand», skriver Gunnar Jan Johnsen. Her flertallspartiene i Sandnes representert ved (fra venstre) Stanley Wirak (Ap), Sofie Margrethe Steinsvåg Selvikvåg (Sp), Tore Andreas Haaland (Frp), Pål Morten Borgli (Frp) og Annelin Tangen (Ap).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Statsviteren Einar Brandsdal gir 15. mai i en gjestekommentar i Aftenbladet en leksjon med tittelen «Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig». Her nevner han mange eksempler på vedtatte reformer som halter av gårde. Brandsdals benytter uttrykket skapende motstand for å beskrive der noen står opp mot tafatt ansvarlighet. Som et eksempel mener han at Wirak yter skapende motstand, særlig i spørsmålet om rushtidsavgift.

Underlig

Samme dag som hans innlegg kom på trykk i Aftenbladet, er han på banen med et debattinnlegg i Sandnesposten, der han også her roser ordføreren og den øvrige posisjonen i Sandnes, under tittelen «Den jordnære Sandnes makta». Det blir noe underlig å lese den uforbeholdne beundring Brandsdal frembringer også i dette innlegget. Som et valgkampinnlegg for posisjonen er det sikkert en grei oppramsing, men jeg antar at det er mange Sandnesborgere som har et noe mer balansert inntrykk av dette enn Brandsdal.

Etter at det ble arrangert flere demonstrasjoner mot bompenger, var Wirak raskt ute og forlangte rushtidsavgiften bort.
Les også

Flertallspartiene i Sandnes får mer kritikk

Ikke imponert

Forsandsaken fremstår som en farse etter behandlingen i de styrende organer i Sandnes, godt hjulpet av ordføreren i Forsand. De forsvarer seg med at de bare følger viljen til innbyggerne i Ryfylkekommunen. De glemmer vist at det har vært et flertall for å gå sammen med Strand siden juni 2017, dette ble endelig bekreftet i folkeavstemmingen i april 2019. Når en ser på den saksgang dette har hatt, må en bare riste på hodet og undre seg over at de folkevalgte i Sandnes ikke sier klart ifra at løpet er kjørt og skrinlegger sammenslåingen. Jeg er Sandnesborger, har stemt Senterpartiet i over 50 år, men jeg er ikke imponert over det arbeid «mitt» parti har foretatt seg i denne saken. Resultatet er at Sp sitter stille i båten og yter lite motstand og lar en liten utkantkommune mot sin vilje dras inn i sentrale Sandnes. Det er alvorlig og et forstemmende brudd på Senterpartiets grunnprinsipper. Det er å håpe at Sp i Sandnes ikke inngår noe forpliktende samarbeid med Ap og Frp før valget og heller venter til valgresultatet er klart før det tas et standpunkt.

Etter at det ble arrangert flere demonstrasjoner mot bompenger, var Wirak raskt ute og forlangte rushtidsavgiften bort. Dette fikk han lite gehør for i fra de andre medlemmene i styringsgruppen. Argumentet han fremsetter fremstår hult. Han var med på å godkjenne planen, inklusiv rushtidsavgift, to ganger, siste gang var bare noen dager før han forlangte den bort. I en kommentar i Aftenbladet beskrev Paul Årebrot, Wirak sin opptreden på følgende måte: «Hvis en politiker kommer godt ut av det i valget ved å protestere mot resultatet av sin egen bestilling er han jaggu dyktig.» Wirak sin kamp mot rushtidsavgift fremstår som et panikktiltak i forsøket å komme bedre ut ved kommunevalget.

Nektes erstatning

En annen sak som har opprørt mange er behandlingen Mona Anita Espedal har fått av folkevalgte i Sandnes. Selv med sin historie fra sin oppvekst, ble hun nektet erstatning fordi psykolog mente hun hadde klart seg så godt etter at hun ble voksen. I en ny vurdering med annen psykolog beskriver denne klart at hun har hatt og fortsatt har en traumatisk hverdag. Når bystyret behandlet denne saken så jeg på det streama møte, her ber Wirak alle gruppelederne komme frem til seg. Hva de blir fortalt vet jeg ikke, men tydeligvis må det ha vært en alvorlig beskjed, da hele bystyret, unntatt to representanter, stemte mot å gi erstatning. Nå ønsker Wirak en tredje vurdering av psykolog, kanskje han håper at denne også følger første vurdering. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt uttalte i en annen sak og fra en annen kommune følgende: «Kommunen er åpenbart bekymret for konsekvensene for kommuneøkonomien. Men vi kan ikke akseptere at folkevalgte og administrasjon legger fra seg hjertet hjemme før de går på jobb.» Kommentaren mener jeg har tydelig relevans også i Espedal sin sak.

At posisjonen yter motstand er det lett å få øye på, men om den er skapende er mer tvilsomt.

Publisert: