Er det Lyse i enden av Stavangers økonomitunnel?

DEBATT: Skribent Trond Birkedal (28.12.) og styreleder i Lyse Harald Espedal (31.12.) har hatt noen interessante innlegg om Stavanger kommunes eierskap i, og utbytte fra, konsernet Lyse. Birkedal har helt rett i at de folkevalgte i Stavanger bør ha en grundig diskusjon om sitt eierskap i Lyse.

«For Stavanger kommune har det vært veldig lønnsomt å ikke ta høyere utbytte fra Lyse enn det man har, fordi summen av utbytter og verdistigning på aksjeposten har blitt høyere enn det man kunne tatt ut i rene utbytter», skriver John Peter Hernes.

Debattinnlegg

  • John Peter Hernes
    Gruppeleder i Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Ser vi Stavanger kommunes økonomi i dag og sammenligner med andre kommuner, så er det verdt å merke seg at når man tar med verdien av eierandelen i Lyse, så er kommunen gjeldfri og vel så det. Mens for eksempel Kristiansand og Trondheim har solgt seg ut av sine energiselskaper, og sitter likevel med betydelig gjeld.

Jeg er ganske sikker på at i Stavanger er det bred politisk enighet om at det er lite aktuelt å selge seg ut av Lyse. Birkedal tar da heller ikke til orde for det. Da er det kanskje ikke så rart at Birkedal som et alternativ ser på et høyere utbytte fra Lyse som en mulig hjelp til en kommuneøkonomi, som i likhet med den nasjonale økonomien, må forventes å bli strammere.

Den norske stat har laget Oljefondet og handlingsregelen. Hva med en lokal handlingsregel?

Feil logikk

Birkedal tar verdien av Lyse, og regner så ut hva utbyttet blir i prosent av denne verdien. Logikken blir at for kommunen som eier, så er nærmest den delen av overskuddet som beholdes i selskapet å anse som tapt. Men for en profesjonell eier, så er det feil logikk. Hadde det stemt, så skulle profesjonelle investorer kun investert i aksjeselskap som betalte ut store utbytter. Sånn er det heldigvis ikke. Dette er lett å forklare om man tenker seg at kommunene som eier Lyse, hadde krevd vesentlig større utbytter i de siste 20 årene. Man hadde kanskje fått noe mer i kortsiktige penger, men Lyse hadde ikke hatt rygg til å investere og vokse, og grunnlaget for dagens utbytte hadde kanskje vært under 20 milliarder istedenfor 40 milliarder.

For Stavanger kommune har det vært veldig lønnsomt å ikke ta høyere utbytte fra Lyse enn det man har, fordi summen av utbytter og verdistigning på aksjeposten har blitt høyere enn det man kunne tatt ut i rene utbytter.

Les også

Aftenbladets leder: Lyse som pengebinge

Les også

Kommuneøkonomi – ikke lurt å legge alle eggene i en kurv

Altibox

Mye av verdistigningen skyldes veksten av verdien på Altibox. Den har både mye større potensial for videre vekst, og også en større markedsmessig og teknologisk risiko enn Lyses energivirksomhet. Uten at det på noen måte betyr at det er risikofritt å drive med produksjon av ren fornybar vannkraft. Prisen på elektrisk strøm har svingt vel så mye som oljeprisene.

Men både styret i Lyse og eierkommunene har et spesielt stort ansvar for hva man gjør videre med Altibox. Det er jeg sikker på at ledelse og styret i Lyse arbeider mye med. Og som Birkedal er inne på, bør Stavanger kommune også analysere denne situasjonen selvstendig som eier.

Så har Birkedal lagt inn noen forutsetninger om hvordan mer penger fra Lyse skal brukes. Hans modell med at økt utbytte skal kombineres med en slags kommunal handlingsregel der merinntektene brukes til nedbetaling av kommunal gjeld. Det er ikke så ulikt de føringene som ble lagt den gang man først begynte å kreve reelle utbytter fra Lyse. Da skulle pengene brukes kun til investering eller nedbetaling av gjeld, og ikke til drift. Det varte en stund, men fristelsen til å bruke mer penger til gode driftsmål tok etterhvert over – og utbyttet fra Lyse har blitt til «vanlige penger», som brukes som alle andre inntekter kommunen får.

Hva med lokal handlingsregel?

Her skal vi Stavanger kanskje ta et mer fundamentalt grep mens vi ennå har vesentlig høyere inntekter enn en norsk gjennomsnittskommune? Den norske stat har laget Oljefondet og handlingsregelen. Hva med en lokal handlingsregel, der vi definerer at vi må klare å ha en «normaldrift» på kommunen, som for eksempel tilsvarer en snittkommune + 10 prosent, og så skal eventuelle inntekter over det deles mellom drift og oppbygging av et bufferfond som kan utjevne svingende inntekter?

Publisert: