Naustet til den tidligere ordføreren framstår som et ødelagt kulturminne

DEBATT: Takk til Aftenbladet som i en grundig reportasje 7. juli dokumenterer hvordan tidligere ordfører og varaordfører Jostein Eiane har nytt godt av en helt ekstraordinær snarveisbehandling av byggesak i strandsonen i tidligere Rennesøy kommune!

«Slik naustet fremstår i dag, er det som et ødelagt kulturminne», skriver Torstein Jørgensen. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Torstein Jørgensen
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Saken er en hån mot alle som gjennom årene har hatt lignende søknader til behandling i kommunen der den samme Eiane har vært blant de mest restriktive politiker-røster i sin befatning med andres søknader.

Ødelagt kulturminne

Som ordfører og varaordfører og mangeårig medlem av utvalg for plan, miljø og utbygging (PMU) har Eiane selvsagt vært godt kjent med at fast praksis i Rennesøy kommune innbefattet politisk utvalgsbehandling av dispensasjonssøknader. Det er derfor oppsiktsvekkende, og et klart brudd med forvaltningslovens bestemmelser om likebehandling, at nettopp hans søknad blir gjenstand for begunstiget særbehandling av rådmannen, endatil gjennom hastevedtak før høringsfristene var utløpt.

Eiane har selvsagt også vært fullt klar over gjeldende reguleringsplans bestemmelser om at eldre naust har status som kulturminner, og at de skal behandles som sådanne, nemlig ved at påbygg skal «oppføres i tradisjonell stil der lokal byggeskikk for sjøhus blir ivaretatt». Slik naustet fremstår i dag, er det som et ødelagt kulturminne.

Les også

Pål Morten Borgli (Frp): «Bibel i bokhylla eller ei, la fornuft og ikke misunnelse styre byggesaker»

Naustet bryter med omgivelsene. Foto: Fredrik Refvem

Ekstra skuffende

Når Fylkesmannen i brev til kommunen skriver at «byggets omfang og utforming må beholde karakteren av et sjøhus og ikke fritidsbolig», ville en slik formulering av de fleste blitt ansett som et pålegg som må følges opp. Eiane, derimot, finner i egen sak tydeligvis ingen grunn til å etterkomme dette.

Ekstra skuffende i denne saken er imidlertid Eianes unnvikenhet når Aftenbladet utfordrer ham til å kommentere saken. KrF-politikeren velger i stedet å benytte seg av den lite kristelige dyd å toe sine hender ved å overlate til arkitekt og rådmann å ta støyten – til tross for at han er byggherre, og selvsagt må ha fulgt saksgangen nøye i alle dens ureglementerte irrganger.

Les også

Tidligere ordførers nymotens naust ble ikke politisk behandlet

Les også

Eiane kan miste tilskudd til naustet

Publisert:
 1. Rennesøy kommune
 2. Jostein Eiane
 3. Bolig

Mest lest akkurat nå

 1. 40 nye tilfeller av det muterte koronaviruset i Nordre Follo

 2. Gårdsutsalget til Tommy Skjæveland møter motstand

 3. Turgåere funnet etter leteaksjon i Sirdal

 4. 14 ansatte mister jobben i Byggmakker Sørbø

 5. Lave, lokale smitte­tall gir forsiktig opti­misme – tror på gradvis åpning

 6. Italias statsminister går av