• – Med «skapende motstand» mener jeg at man lytter til tvilen i sitt hjerte, setter foten ned, samtidig som man peker på alternative løsninger. Å bare si nei, nei og nok er nok, er bare motstand, skriver Einar Brandsdal. Pål Christensen

Hvor er den skapende motstanden på Nord-Jæren?

DEBATT: Gunnar Jan Johnsen avlegger meg en visitt i Aftenbladet 28. mai med bakgrunn i min gjestekommentar 15. mai og en «analyse» av Sandnes-makta i Sandnesposten samme dag. Vi er egentlig ikke så uenige.