• «Jeg tror at en helhetlig skoledag uten hjemmelekser burde innføres i ungdomsskolen», skriver Finn Sandberg. Illustrasjonsbilde/Scanpix

Ungdomsskolen trenger et ekstra løft

DEBATT: I mange år er det blitt snakket om tidlig innsats i barneskolen og frafallet i videregående skole. Det er bra, men altfor lenge har man rettet for lite oppmerksomhet mot ungdomsskolen.