• Brunskogsnegl, først funnet i Norge i 1988, er en fremmed art som har spredd seg over store deler av landet og gjør stor skade (den såkalte «iberiasneglen» er en annen art). I alt regnes 233 fremmede arter i Norge å ha høy eller svært høy økologisk risiko. NTB scanpix

Jo, fremmede arter kan skade naturmangfoldet

DEBATT: I en gjestekommentar i Stavanger Aftenblad den 18. juni forsøker Erik Tunstad å så tvil om fremmede arter kan skade naturmangfoldet. Med dette fornekter han anerkjent og godt dokumentert kunnskap.