Marsj-ordre fra Høyre-leder Erna Solberg

Publisert: Publisert:

Stein Vassøy. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Stein Vassøy
    Stavanger

DEBATT: I et intervju med NTB, gjengitt på Hegnar.no: «Ganske mange … som skal skape næringsvirksomhet, opplever at de møter kommuner som egentlig leter etter grunner til å si nei, i stedet for å lete etter grunner til å si ja. Derfor har vi sagt at vi skal ha en «ja»-holdning. Hvis det er lov, må vi strekke oss langt, sier Solberg, som mener kommunal sendrektighet kan bli dyrt i lengden.»

Brøt tre lovparagrafer

Hun har kanskje hørt om Stavanger kommune som med sitt ulovlige vedtak brøt tre lovparagrafer, i sin iver for å legge ned den over 80 år gamle fiskeribedriften Vassøy Canning ANS på Vassøy, som:
var byens eldste og siste større lønnsomme gjenværende fiskemottak, skaffet arbeid til folk der de bodde, ga byen mer kortreiste fiskeprodukter enn noen andre, var fremtidsrettet næringsvirksomhet i den næring som kommunen samtidig utpekte til sitt satsingsområde.
De mer enn 22 år siden det ulovlige vedtak ble fattet, har vist at kommunen aldri har hatt planer om boligutbygging på Vassøy, slik vedtaket var begrunnet med.

Solberg har helt rett i at argumentet ble diktet opp for å nekte selskapet nødvendig nybygg på regulert industriareal i samsvar med reguleringsbestemmelser.

Økonomiske tap

I ettertid har dagens politikere omgjort reguleringsbestemmelsene kommunen fremla som bevis i lagmannsrett og Høyesterett. Dermed er det saksøkende selskap og fem kjøpere av byggeklare boligtomter påført betydelige økonomiske tap ved å bli nektet bebyggelse av boligtomter, utviklet i tillit til de reguleringsbestemmelser kommunen selv fremla i retten som bevis. De 11 dommere i tre rettssaker var enstemmige i sine avgjørelser.

Kommunens politikere som etterpå endret reguleringsbestemmelsene har opptrådt feigt, og handlingen står til stryk, nettopp slik Solberg kritiserer.

Politikernes fremgangsmåte gjør noe med folkets tillit til politikere, interessen for å stemme, og å overholde bestemmelser gitt av lovgivende myndigheter.

Uholdbare argumenter

I sak om bro til Vassøy har en rekke politikere søkt etter uholdbare argumenter for avslag, i stedet for å lytte og lære av en samlet kystbefolknings erfaringer og handlemåte, angående behov for fastlandsforbindelse til øyer.

Publisert: