Stavanger kommune bør ikke velge store grupper for de yngste barnehagebarna

BARNEHAGE: Vi kan ikke forstå at Stavanger kommune åpner for grupper på 15 og 16 barn under tre år i en av sine barnehager.

Intern organisering mellom avdelingene veier dessverre ikke opp for utfordringene som oppstår når man øker gruppestørrelsen, selv om bemanningsnormen overholdes, skriver leder i Utdanningsforbundet i Stavanger, Irene L. Salthe.
  • Irene L. Salthe
    Leder i Utdanningsforbundet Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De yngste barna i barnehagen må få være i grupper med få barn. For å kunne gi gode vilkår for viktige utviklingsområder i alderen ett til tre år, må barnehagene unngå store grupper for de yngste barna. Å ha femten til seksten barn under tre år i gruppa, er rett og slett for mange, viser forskning.

Med bakgrunn i dette kan vi ikke forstå hvordan Stavanger kommune kan gå motsatt vei. Leder i Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen, har spurt kommunedirektøren om pedagogisk forsvarlighet og hvordan barnas og de ansattes behov kan ivaretas ved en slik økning av gruppestørrelse?

Ikke for mange voksne

Økningen blir begrunnet med ledig arealkapasitet og at nye barnehagebygg er laget for å ha fleksible grupper og størrelser. Men hva med de yngste barnas behov? Intern organisering mellom avdelingene veier dessverre ikke opp for utfordringene som oppstår når man øker gruppestørrelsen, selv om bemanningsnormen overholdes. Det er antallet voksne de små skal forholde seg til som er avgjørende, det viser både forskning og erfaring.

Flere norske barnehagestudier har vist at kvaliteten i norske barnehager ikke er god nok for de yngste barna. Ellen Os, en av forskerne i prosjektet «Med blikk for barn-kvalitet i barnehagen for barn under 3 år» fra 2012–2017 fant overraskende lav skår på samspillskvalitet i de yngste gruppene.

Funn fra en dybdestudie i forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) gjennomført i 2016-2019, viste også at kvaliteten på norske småbarnsavdelinger hovedsakelig ligger fra middels til lav. Kvaliteten i barnehagene handler om at barna skal oppleve å bli sett og hørt, oppleve vennskap og dele opplevelser med andre barn.

Få, men nære voksne

Det er godt dokumentert at nære relasjoner mellom barn og voksne er av stor betydning for barns trivsel, trygghet og utvikling i barnehagen. De yngste barna har et stort behov for å knytte seg til et lite antall stabile og varme omsorgspersoner, mener Cecilie Evertsen Stanghelle, stipendiat ved læringsmiljøsenteret i Stavanger. Tiltak som fremmer stabilitet, er tilgjengelige voksne og små barnegrupper.

Erfaring har også vist at ett- og toåringene opplever mer trygghet når det er færre barn på avdelingen. Da våger de å ta skrittet fra fanget til den voksne og ut på gulvet for å oppleve og utforske på egen hånd. De tør å slippe de voksne av synet for å kaste seg inn i leken med de andre barna. Dette fordi verden oppleves oversiktlig og trygg.

I 2017 publiserte forskere ved RKBU Midt-Norge, NTNU, RBUP Øst og Sør og Universitetet i Oslo den første norske studien av stress blant små barn i norske barnehager. De målte kortisolnivået hos 112 små barn både hjemme og i barnehagen. Resultatet av målingene viste at nivået av kortisol økte gjennom barnehagedagen, for de barna som hadde de lengste dagene. Barn i alderen 0–2 år er på sitt mest sårbare, og tåler stress dårlig. De har behov for ro og nærhet for å utvikle seg kognitivt, mener forsker og professor Turid Berg-Nielsen.

Lær av koronatiden

I vår med reduserte åpningstider på grunn av pandemien, har både ansatte og foreldre erfart at små grupper og faste stabile voksne har gitt en bedre hverdag for barna. Stavanger kommune har vært opptatt av at dette må vi ta med inn i den vanlige barnehagehverdagen. Derfor undrer og bekymrer det oss at Stavanger kommune velger å opprette store barnegrupper for 1-3-åringer.

Små barn trenger en god tilknytning for å oppleve trygghet, derfor vil det være begrenset hvor mange voksne i barnehagen et lite barn klarer å få en god tilknytning til. Store barnegrupper gjør det vanskelig for de ansatte i barnehagen å se alle barn, og gi dem den oppfølging hver enkelt har behov for. Utdanningsforbundet håper forskning og erfaring om 1 og 2 åringene veier tungt ved senere barnehageopptak i kommunen.

Publisert: