En arbeidsplass skal ikke bare ha plass til stjernene

LEDERHYLLEST: Jeg savner en mer kritisk tilnærming til næringslivets aktører fra Aftenbladet/ E 24. Ledelsesfilosofien som presenteres i en av de siste artiklene trenger noen kommentarer.

Sjef i Nordic Steel Børre Lobekks dyrking av vinnere på arbeidsplassen, møter motbør hos advokat Kjell M. Brygfjeld. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

 • Kjell M. Brygfjeld
  Advokat (H)
Publisert: Publisert:

I avisens relativt nyetablerte plattform for økonomijournalistikk, der man i løpet av det siste året har presentert en til dels lite kritisk omtale av flere av regionens suksesshistorier, er man på den første virkedag i 2021 kommet til en presentasjon av ikke mindre enn «En av Norges største ledertalenter». Lederen er kåret til «årets selskapsbygger».

I presentasjonen av hans filosofi som en leder i «næringslivets Champions League», kreves det av han at han må ta så tøffe valg som å meddele ansatte at « ... de dessverre ikke kan være her». (Lest som «ansatt i virksomheten). De må dermed tas bort siden de er «feil folk» som «ikke holder vårt nivå», eller heller ikke «har muligheten til å nå det». Dermed får de «flinke» lov til å være «flinke».

Ikke alle ansatte lyser like sterkt på arbeidslivets firmament, de aller fleste gjør et dagsverk for sin vel fortjente lønn uten å ha følelsen av å delta i «Champions League», men heller langt lavere i divisjonene – kanskje til og med på bedriftsnivå.

Sterkt stillingsvern

Dersom dette er framtidas plattform for lagbygging og ledelse i vår lokale/regionale del av «næringslivets Champions League», er det flere ting vi kanskje bør merke oss. For det første Aftenbladets holdningsløse, og kanskje kunnskapsløse, reaksjon på utsagnet. For det andre lederens ignorante holdning til arbeidslivets regler om stillingsvern for ansatte.

Viktigere er det å framheve at det er arbeidsgivers ansvar og risiko å sørge for at den som ansettes i en stilling er kompetent til å utføre de oppgaver som forventes. Viser det seg at en ansatt, nylig ansatt eller med lengre fartstid, mangler det som skal til for å fylle en stilling, skal arbeidsgiveren fylle på med opplæring og kanskje nødvendig etterutdanning.

Så er det heller ikke slik at en ansatt uten videre kan sies opp dersom arbeidsgiveren mener at han/hun «mangler nivået», eller ikke «passer inn i strategien». Oppsigelse på grunn av angivelig mangelfull arbeidsprestasjon eller manglende skikkethet er ikke et helt uvanlig fenomen i arbeidslivet. Domstolene har imidlertid med god grunn lagt lista høyt for å akseptere en slik begrunnelse for oppsigelse.

Vi trenger alle divisjoner

Kortversjonen kan oppsummeres slik som i en dom fra Borgarting lagmannsrett: Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det som arbeidsgiver bør kunne forvente, uten at det kan oppstilles noe krav om at arbeidsprestasjonen skal være vesentlig mangelfull. Dette vil i normalsituasjoner innskrenke adgangen til avslutning av arbeidsforhold på de grunnlag som synes å framgå av Aftenbladets gjengivelse av den nye lederstjernes ledelsesfilosofi.

Ikke alle ansatte lyser like sterkt på arbeidslivets firmament, de aller fleste gjør et dagsverk for sin vel fortjente lønn uten å ha følelsen av å delta i «Champions League», men heller langt lavere i divisjonene – kanskje til og med på bedriftsnivå.

Les også

 1. – Det kan være at jeg må si «dessverre, du kan ikke være her»

Publisert:
 1. Arbeidsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Fortsatt anbefaling om å unngå besøk

 2. Emilie (22) skulle ut for å kjøpe Pepsi Max, havnet i Oslo

 3. Sandnes, Sola og Randaberg letter delvis på koronatiltakene

 4. Fare for streik blant omsorgsarbeidere fra midnatt

 5. Koronatrenden er nå synkende her i landet

 6. Rekordhøy smitte ved Hana skole – Sandnes vurderer egne tiltak