Nytorget: Kulturtorg for alle?

DEBATT: Kulturtorget som har vokst organisk nedenfra, må ikke ødelegges.

Mini-parken er anlagt av Rogaland kunstsenter med initiativtaker Torunn Larsen. Den er del av kunstsenterets «Grasrota»-prosjekt, beskrevet i boka «Kunst, by, befolkning» (2013).

Debattinnlegg

 • Benjamin Hickethier
  Byverksted, et innbyggerinitiativ for byutvikling nedenfra
Publisert: Publisert:

Eiendomsutviklerene i Stavanger Utvikling KF og Entra ønsker å «re-definere Nytorget» som det heter på Entras nettsider. Hverken Metropolis, Rogaland kunstsenter eller galleriet Studio17 har ytret ønsker om å flytte på seg, men de må. Heller ikke bruktmarkedet og den internasjonale kulturkaféen er med i den nye definisjonen av Nytorget.

Folkets røst ble ikke lyttet til

«Massive» kontorbygninger planlegges istedenfor. Hva de skal brukes til, er uklart, men ifølge arkitektkonkurransen for Nytorget skulle Metropolis få plass i dem. Arkitektkonkurransen hadde en folkejury, men folkets røst ble uansett ikke lyttet til.

Selvfølgelig vil det være mulig å beholde både Metropolis og Kunstsenteret med Studio17 på Nytorget.

Egentlig skulle dette handle om å videreutvikle Nytorgets kvaliteter. Nytorget som kulturtorg ble politisk vedtatt. «Eksisterende kulturtilbud» skulle «vitaliseres» og «tilføres funksjoner og aktiviteter med kulturinnhold», ifølge kommunens medvirkningsworkshops. Kulturplanen, laget sammen med kulturmiljøet, sa: «Nytorget har stort potensial til å øke sin aktivitet, og kulturlivet kan bidra til å bygge en mer attraktiv by», og styrke kulturaksen.

Les også

Startskuddet går for Nytorget-planer

Toppstyrt, ovenfra-ned byutvikling har ført til stillstand og forfall på Nytorget. Ved å ta ansvar i lokale fellesskap og nettverk utvikler innbyggerne sine egne, offentlige byrom. Brukerne av Nytorget må derfor involveres av kommunen, og de må verdsettes som ressurs. Prosessene må være åpne, med oppdatert innsyn i utviklingen underveis. Medvirkningsinnspill må følges opp. Realiser «Smartbyen» og «samskapning».
Som en allmenning er Nytorget et felles gode. Forskjellige aktører tar vare på byrommet, fyller det med liv og innhold, programmerer og utvikler det. På denne måten blir nabolaget dynamisk, bærekraftig og trygt, fordi innbyggerne tar eierskap. I beste fall kan vi snakke om «commoning»: Felles goder som forvaltes i fellesskap. Se verdien i deling og styrken i å samarbeide.

Åpen og tilgjengelig for alle

Nytorget må fortsette å være en inkluderende arena, åpen og tilgjengelig for alle: Med tilbud av og for ungdom, med kulturelt mangfold, spisesteder og næringsliv, kunstnerstyrte visningsrom, bibliotek og ressurssentre, det sosiale bakeriet, bruktmarkedet, kulturkirken, bydelspuben og torgets rike historie og sammensatte kvaliteter.
Kommunen burde støtte og tilrettelegge for dette fellesskapet, og sørge for å gi verdier tilbake til lokalmiljøet. Vær takknemlig for ildsjeler og velforeninger som utvikler grøntområdene, driver lørdagskafé, arrangerer markeder, dugnader, bydelsfester, nabolagsaktiviteter, verksteder, konserter, byvandringer, kulturkafeer, utstillinger og så mye mer.
Det folkelige bruktmarkedet, den viktige flerkulturelle kulturkaféen og bakeriprosjektet «Bak til Livet» fortjener et forutsigbart perspektiv for å kunne bidra til videre utvikling av kulturtorget. Trehusrekken må selvsagt reddes og settes i stand. Deres fremtidige funksjoner må være rettet mot alle. Politikammerbygningens kulturhistoriske verdier må bevares.

Spare penger

Og selvfølgelig vil det være mulig å beholde både Metropolis og Kunstsenteret med Studio17 på Nytorget. Etter at Jugendbygget er rehabilitert, kan leietakerne flytte tilbake. Lokalene til Metropolis og de andre kommunale ungdomstilbudene må oppgraderes, og tilpasses brukernes behov. Selv om Stavanger Utvikling KF ikke har gjennomført en mulighetsstudie for dette, er det grunn til å tro at denne løsningen vil spare penger også.

Les også

 1. – Gi plass til brukt­markedet på Nytorget

 2. Butikk­ansatte kan bli hedret med skulptur: – Degradering av kvinner

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Sykepleiere på akutten på SUS: – Vi føler på en uro over ikke å bli hørt

 2. Bil på taket i Sandnes - to personer til sykehus

 3. Oppfordret til å avlyse julebord: SUS-ansatte føler seg forskjells­behandlet

 4. Familien på Tasta sparer tusenvis på å gjøre små grep – her er deres – og ekspertens – strømtips

 5. Sør-Roga­land sier «nei takk» til flere ting­retter

 6. Endelig fikk Støre til noe