Legeutdanning i Stavanger er målet

KRONIKK: Som vi har hevdet i over ti år – utdanning av leger i Stavanger bør foregå som et trepartssamarbeid mellom SUS og universitetene i Bergen og Stavanger.

«Flere studenter krever undervisnings- og forskningsarealer – som må komme i tillegg til det nye sykehuset som bygges på Ullandhaug nå. Vi vil løse disse utfordringene», skriver administrerende direktør Helle K. Schøyen og forskningsdirektør Svein Skeie.
  • Helle K. Schøyen
    Administrerende direktør, Helse Stavanger
  • Svein Skeie
    Forskningsdirektør, Helse Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter over 20 års erfaring med medisinstudenter, står vi foran et veiskille. Når vi nå kan slå fast at vi har kompetansen, viljen og evnen til å drive full klinisk undervisning i Stavanger, er det med utgangspunkt i et svært kompetent og dedikert fagmiljø ved Stavanger universitetssjukehus.

I 2002 kom helseforetaksreformen. Tre år senere – etter en bevisst satsing på forskning og som en konsekvens av reformen, ble Stavanger universitetssjukehus (SUS) etablert. I mer enn 20 år har SUS hatt medisinstudenter fra Universitetet i Bergen i praksis. Årlig tar vi imot til sammen 80 studenter i femten uker. Samarbeidet med Universitetet i Bergen la hovedgrunnlaget for at Stavanger har et universitetssykehus.

Les også

Christian Wedler: «SUS har sviktet regionen»

Les også

Stavanger får medisinutdanning, men ikke til universitetet

Les også

Medisinutdanning til SUS: – Vi blir en filial av Bergen

Målrettet satsing

Over lang tid har SUS arbeidet for både å øke antall medisinstudenter, og å gå fra kun å være en praksisarena til å drive fullverdig klinisk undervisning. Universitetssykehusets størrelse og pasientgrunnlag viser at dette fullt mulig.

Allerede i 2013 behandlet styret «Mulighetsskisse økt legeutdannelse på Vestlandet», der vi ønsket å bygge ut legeutdannelsen i et trepartssamarbeid med universitetene i Stavanger og Bergen. Et slikt trepartssamarbeid har hele tiden vært sykehusets strategi. I 2015 prøvde vi å få til et slikt samarbeid. Da avviste Universitetet i Bergen det, fordi departementet ikke la til rette for å øke antall studenter og kunne finansiere det. Det var til slutt særlig daværende stortingsrepresentanter Iselin Nybø (V) og Olaug Bollestad (KrF) fra Rogaland som fikk inn en bevilgning i statsbudsjettet til utredning av behovet for utdanning av flere leger i Norge. Dermed ble Grimstadutvalget nedsatt.

Les også

16 ordførere har signert opprop for medisinutdanning i Stavanger

Les også

Kronikk: «Hvorfor nye studieplasser i medisin bør legges til Stavanger»

Gode forutsetninger

Grimstadutvalget konkluderte med at Norge bør utdanne 80 prosent av legene selv. Det tilsvarer en økning på 440 nye studieplasser i medisin. Utvalget peker også på mulighetene som er i Stavanger for en økning i utdanningskapasiteten. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 også tydelig signalisert at flere leger må utdannes i Norge.

SUS har alle forutsetninger for å undervise flere medisinstudenter. Som universitetssykehus utgjør forskning basisen for undervisningen, samtidig som vi har et pasientgrunnlag på rundt 370.000 personer. Den akademiske kompetansen er absolutt på plass – med 188 medarbeidere med doktorgrad og 33 professorer. Mye av kompetansen er innen kliniske fag, som er viktig for den praktiske undervisningen medisinstudentene skal ha.

Vi er i gang

20 av studentene som er tatt opp til medisinutdanningen ved Universitetet i Bergen i år, skal få sine tre siste år av utdanningen i Stavanger. Bakgrunnen for at UiB har tatt opp studenter til dette første kullet i Vestlandslegen allerede i høst, er at regjeringen i vår innvilget finansiering til opprettelse av 80 nye studieplasser i medisin – fordelt likt mellom de fire universitetene som tilbyr medisinutdanning i Norge. Da henvendelsen fra UiB kom til SUS like før sommeren, hadde vi to viktige forutsetninger for å inngå en avtale: At vi forplikter oss gjensidig til å øke antallet, og at Universitetet i Stavanger skulle ha en rolle. Vi gleder oss til å ta imot disse studentene. Vi skal bruke tiden fram til 2024 til å rigge oss godt.

Styret ga i sist møte administrerende direktør fullmakt til å inngå en lignende intensjonsavtale med Universitetet i Stavanger. Det er en forutsetning for begge avtalene at de skal være en del av trepartssamarbeidet.

Les også

Styrevedtak i Helse Stavanger gir nytt håp om medisin­utdanning på UiS

Les også

Lederartikkel: «Kampen for medisinstudiene er ikke over»

Gradvis opptrapping

I det samme styremøtet la vi også fram en foreløpig konsekvensutredning. Den viser at sykehuset må øke antall medarbeidere for å kunne ta imot flere studenter. Samtidig vil det ha implikasjoner for driften av selve sykehuset. De økonomiske forholdene må utredes. Det er en forutsetning at økningen av studenter ikke skal være en økonomisk belastning for sykehuset.

Flere studenter krever undervisnings- og forskningsarealer – som må komme i tillegg til det nye sykehuset som bygges på Ullandhaug nå. Vi vil løse disse utfordringene. Men vi må sikre at en økning i studenter ikke går ut over den pasientbehandlingen vi har ansvar for.

Les også

Aleksander Stokkebø (H): «UiS-modellen er billigst og best!»

Les også

Fire universitetsrektorer: «Stokkebøs modell for legeutdanning er usolidarisk og utdatert!»

Les også

UiS-rektoren: «Legeutdanning ved UiS den beste medisinen for heile landet»

Trepartssamarbeid

Universitetet i Stavanger har i sin planlegging lagt vekt på undervisning i primærhelsetjenesten. Dette er en riktig utvikling. Det må være god balanse mellom det som kan og skal læres i primærhelsetjenesten – og det som må læres i sykehus.

Det er ingenting Stavanger universitetssjukehus ønsker mer enn at vi kan tilby undervisning for flere medisinstudenter. Vi skal jobbe aktivt for at dette blir en realitet. Og som vi har hevdet i over ti år – det bør foregå som et trepartssamarbeid. På den måten utnytter vi kompetanse ved begge universitetene, erfaring som finnes ved Universitetet i Bergen, og mulighetene Universitetet i Stavanger gir – som satsing mot primærhelsetjenesten.

Lykkes vi med dette, vil det styrke Stavanger som universitetsby.

Publisert: