Selvsagt må skolene ha regien!

DEBATT: Selvsagt er det mulig å utarbeide et opplegg for skolene uten FRI. Arbeidet for inkludering og mangfold i skolen har aldri vært avhengig av FRI eller andre aktører.

«FRI bidrar gjerne med våre erfaringer i det som må være en innsats fra og for hele Stavanger kommune», skriver Inge Alexander Gjestvang og Daniel Rayner.
  • Inge Alexander Gjestvang
    Tidligere lærer og skoleleder, nå leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
  • Daniel Rayner
    Organisatorisk nestleder i FRI og rogalending
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I likhet med en rekke andre organisasjoner og aktører tilbyr FRI derimot ressurser som pedagoger og skoler kan velge å ta med inn i undervisningen. På subjectaid.no kan man for eksempel bestille ressurser fra så forskjellige aktører som Europabevegelsen, ADHD Norge, Minotenk, Forbrukerrådet, Blå kors og Petroleumstilsynet. Enkelte av dem «interesseorganisasjoner med en bestemt agenda» – dog uten mandat til å kontrollere undervisningen.

Bekymringsverdig

Det er svært bekymringsverdig når Aftenbladet på lederplass tegner et bilde av en organisasjon med fritt leide inn i klasserom og lærerværelser, og lener seg på urimelige påstander om indoktrinering. Denne makten har ikke FRI, og vi vil ikke ha den heller.

FRIs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. For å oppnå dette målet jobber vi i tillegg til informasjons- og holdningsarbeid selvsagt med politisk påvirkning i likhet med andre interesseorganisasjoner.

Vår politiske plattform ligger fritt tilgjengelig på våre nettsider. Vi har politikk på blodgivning, surrogati, alderdom og rus. FRI representerer ulike mennesker som lever ulike liv. Vi har utviklet politikk på mange temaer. Lite av dette er derimot relevant for undervisning om inkludering, mangfold og identitetsbasert mobbing i grunnskolen.

Viser til relevant forskning

I våre møter med profesjonsutøvere og politikere viser vi til relevant forskning og hvordan offentlige styrende dokumenter kan og må komme til uttrykk. Vi snakker om Bufdirs samling av holdningsundersøkelser og forskning på skeives levekår, vi snakker om det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen og vi snakker om hvordan likestilling og likeverd adresseres i rammeplan for barnehagen.

Vi snakker om regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse som anerkjenner at «unge lhbti-personer ser ut til å være særlig sårbare.» Åpen og tilgjengelig kunnskap om egne liv fører kanskje til at flere utvikler trygg identitet uten å føle at de må være slik eller sånn.

Opptrappingsplanen nevner videre at «Alle tjenester som jobber med barn og unge skal ha grunnleggende kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, slik at de kan møte barn og unge som har spørsmål om kjønn og seksualitet på en trygg og kompetent måte.»

Bidrar gjerne med erfaringer

Vi deler Aftenbladets håp om at kompetanse om inkludering og mangfold allerede finnes blant Stavangerskolens pedagoger. Noe annet ville vært dramatisk. Aleksandra Javorac-Bores historie forteller oss imidlertid at identitetsbasert mobbing foregår. FRI bidrar gjerne med våre erfaringer i det som må være en innsats fra og for hele Stavanger kommune. Påstander om indoktrinering er ikke noe godt utgangspunkt for et samarbeid om det som må være vårt felles mål – et Stavanger med plass til alle uansett kjønn og seksualitet.

Publisert: