Datasenteret er gammelmannstanker i en utdatert verden

DATASENTER: Tirsdag 15. desember skal kommunestyret i Time kommune igjen stemme over om det blir datalagringssenter rundt Kvernaland, etter at planene ble nedstemt i formannskapet.

Norconsult-rapporten, som Time kommune brukte 750 000 skattekroner på, gir gjennomgående negativ konsekvenser. Dette blir ikke nevnt i lanseringen av prosjektet, skriver innsenderen.

Debattinnlegg

 • Elisabeth Søyland
  Kvernaland
Publisert: Publisert:

Sentralt i planene er omkjøringsvei rundt bygda, noe som har vært snakkis i kommunen i mangfoldige år. Nå ser kommunen sitt snitt til å få veien finansiert av utbyggerne, der ett til to av de store amerikanske Hyperscale-anleggene, kapitalkreftene i sin rene form, er lokkemiddel. 1880 mål skal under betong. I tillegg kommer mange mål til omkjøringsvei. Området vest for omkjøringsveien, flere hundre mål med jordbruksjord, blir i tillegg på sikt bygget ned.

Tenk på et tall

Vi som følger med vet at Google, Facebook og Amazon ikke gir noe gratis ved dørene, snarere tvert imot. På Kåkånomics på Mellombels på Bryne tidligere i høst sa ordføreren i Time kommune at prosjektet er viktig med tanke på barn og barnebarns framtid, for framtidens arbeidsplasser og for at liv ikke skal gå tapt i den tunge trafikken gjennom sentrum.

Vi som bor på Kvernaland ser nødvendigheten av ny vei. Trafikken er størst i rushtiden, nordover på morgenen og sørover på ettermiddagen. Folk fra Lye, til dels Bryne og sør på Jæren kjører om Kvernaland fordi trafikken fra rundkjøringen ved M44 på Bryne til Klepp går i sneglefart. Datalagringsplanene skal dermed gjennomføres blant annet for å bedre veinettet i kommunen.

Norconsult-rapporten, som Time kommune brukte 750 000 skattekroner på, gir gjennomgående negativ konsekvenser. Dette blir ikke nevnt i lanseringen av prosjektet. Fortellingen som repeteres handler om arbeidsplasser. Norconsult-rapporten understreker at deres estimat av arbeidsplasser er hypotetiske, og kun basert på tall fra utbyggerne Lyse og Green Mountain. I fortellingen har antall arbeidsplasser variert fra 60 000 årsverk til 1000 arbeidsplasser.

Fyrer for kråka

Datasenter bruker enorme mengder energi. Spillvarmen fra disse skal kjøles av vann fra Gandsfjorden, noe som skal gi grunnlag for ny næring. Forslag til nye næringer er ikke utarbeidet gjennom idédugnad blant næringsdrivende på Jæren, men gjennom en rapport Lyse betalte fem studenter i sommer for å utarbeide. Fiskeoppdrett på land og vertikale drivhus er blant planene, noe fagmiljø mener er urealistisk. Norconsultrapporten sier at kun 1,6 % av spillvarmen kan kjøles av vann fra Gandsfjorden. Resten er luftkjøling og fyring for kråkene.

Det hevdes at området som skal under betong har liten jordbruksverdi. Ifølge NIBIO er den sammenhengende størrelsen på området et helt unikt naturområde i nasjonal sammenheng. Det består av dyrket jord, kulturbeite, utmark, myr, skog, turområde og verdifulle fortidsminne. Vipa, Jærens nasjonalfugl som snart er utryddet av urbanisering, industri og moderne jordbruk, hekker fortsatt her. Hubroen som snart er utryddet lever her. Det vokser planter og markblomster som insekter trenger. Ca. 80 % av all maten vi mennesker spiser er pollinert av insekter, de viktigste er bier og humler som er sterkt truet av utrydding. Myrer og kulturbeite binder overflatevann og forhindrer flom nede i bygda. Det lagrer og store mengder CO₂. Graves dette opp, går CO₂ rett ut i atmosfæren.

Vei kan vi få uansett

All erfaring viser at datalagringssenter gir minimalt med arbeidsplasser. Og jeg vil påstå at prosjektet er gammelmannsstanker i en utdatert verden styrt av kapitalkrefter for de få. Dersom ordfører, politikere og kommunens administrasjon virkelig tenker på våre barn og barnebarns framtid, vil de se at utbyggingsområdet er en juvel i kommunen, skapt i samspill mellom mennesker og natur. Det gir livsgrunnlag for mennesker og dyr, planter og insekter og livskvalitet for oss som bor her.

Flere alternative planer for omkjøringsvei er lansert tidligere uten at disse har blitt utredet. Kanskje det er på tide å hente disse fram? Vi har mye variert og profesjonell næring på Jæren, og som Trygve Slagsvold Vedum sa i Politisk kvarter nylig om hva vi skal leve av i framtiden: «Vi skal leve av det vi allerede har, og videreutvikle det for framtiden».

Publisert:
 1. Datasenter
 2. Time kommune
 3. Green Mountain
 4. Luftkjøling

Mest lest akkurat nå

 1. – Trygve Slagsvold Vedum bør vente i to år

 2. Bruker du en av disse medisinene? Da skal du ha en tredje vaksinedose

 3. – Ikke vant til dette på Østlandet

 4. Fem tigerunger er født i Dyreparken. En av dem døde

 5. – Politiet hadde ikke tid til å komme

 6. Ingve Bøe i ekstase - ekstra fornøyd med én spiller