Politikerne i fylkeskommunen og Stavanger ble ført bak lyset da de garanterte for milliarder

DEBATT: Staten har sagt to helt ulike ting om fortsatt fergedrift/undersjøisk tunnel. Med bakgrunn i den ene versjonen har både Stavanger kommune og fylkeskommunen påtatt seg milliardansvar på sviktende grunnlag.

Publisert: Publisert:

Rogfast blir flott for biler, som her ved Vatnalandsvatnet ved Laupelandsvågen på nordsiden. Men hva med lokale milliardgarantier dersom fergedriften over Boknafjorden kan tenkes å fortsette privat? Foto: Statens vegvesen/Cowi AS

Debattinnlegg

 • Torfinn Ingeborgrud
  Miljøpartiet De Grønne
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Skal Høgsfjordferga bestå? Dette skaper strid mellom nabokommuner på Nord-Jæren. I Stavanger er man bekymret for at privat ferge vil true økonomien i Ryfast. Et flertall i formannskapet i Stavanger vedtok nylig at fergesambandet må avvikles i tråd med forutsetningene, hvis dette ikke skjer «vil Stavanger kommune måtte ta rettslige skritt for å trekke seg som garantistiller og overlate dette til statlige myndigheter».

Les også

2015: Grønt lys for privat Høgsfjord-ferje

Vedtaket sier ikke noe om hvem en skal ta rettslige skritt mot.

Den samme bekymringen finner en i Rogaland fylke. Til sammen har fylket og Stavanger garantert for 6 milliarder kroner.

Ikke hjemmel for å nekte

I Forsand finner vi mange som lenge har hevdet at privat fergedrift må bli løsningen. I mai 2015 fikk kommunen medhold av Samferdselsdepartementet; som skrev at det med bakgrunn i EØS ikke er hjemmel for å nekte privat fergedrift. Dette ble i sommer stadfestet i et brev fra departementet til Rogaland fylke.

En kan hevde at politikerne i Stavanger burde satt seg inn i EØS-reglene før de vedtok å stille garanti. Bystyret behandlet garantisaken så seint som i 2013. Likevel er det merkelig at departementet og Statens vegvesen lot være å informere politikerne før de fattet et så avgjørende vedtak.

Hva med Rogfast?

Men debatten om Ryfast-garantien avdekker nå en enda større mulig skandale litt lenger vest: 23. juni 2015 vedtok fylkesutvalget i Rogaland, etter fullmakt fra fylkestinget, at Rogaland fylke skulle stå som garantist for et lån til Rogfast på 16 milliarder kroner. Dette var et dristig vedtak når vi vet at Rogaland fylke har et årlig budsjett på ca 6,5 milliarder, og at størstedelen er bundet opp i lønninger til lærere og andre ansatte. Vedtaket var et svar på et høringsbrev fra Statens vegvesen. I dette kan vi lese: «Det forutsettes at fergesambandene Mortavika–Arsvågen og Mekjarvik–Kvitsøy legges ned når Rogfast åpner for trafikk.»

23. mai 2017 ble Rogfast vedtatt i Stortinget. I tilrådingen, som ble signert av departementet i april (Prop. 105S) kan vi lese på første side: «Det er ein føresetnad at begge desse noverande ferjesambanda blir avvikla når E39 Rogfast opnar for trafikk.»

Vi vet nå at denne forutsetningen er ugyldig. Vi vet også at denne tilrådingen til Stortinget ble skrevet etter at det samme departementet hadde avklart EØS-regelverket for å svare Forsand. Både fylkespolitikerne og stortingspolitikerne ble på denne måten ført bak lyset, de fikk ikke denne sentrale informasjonen før de fattet sine Rogfast-vedtak.

Les også

Køyrer lange omvegar for å unngå tunnelar

Les også

Tvil om elbil-vedtak er gyldig

Betydelig usikkerhet

Verdens første elektriske ferje, «Ampere», legger ut fra Lavik med kurs for Oppedal på sørsiden av Sognefjorden. Driften av slike elferjer vil bli betydelig billigere, og det kan true bompengefinansieringen av dyre, undersjøiske tunneler. Foto: Wikimedia Commons

Rogfast skal etter planen åpnes i 2025. Departementet påpeker i tilrådingen at det er «knytt større uvisse til kostnadene ved dette prosjektet enn det som er vanleg». Om inntektene skriver de at det er «større uvisse til trafikktala og nivået på bompengeinntektene enn det som er vanleg». Dette er forståelig, vi ser allerede nå at trafikken ikke vokser så mye som forutsatt.

En har heller ikke vurdert den planlagte trafikkveksten opp mot nullvekstmålet som gjelder utenfor sørenden av tunnelen.

Men hvis fergedriften videreføres, blir usikkerheten vesentlig større. Vi vet ikke om noen vil ønske å drive dette sambandet etter 2025, men vi vet at fergedrift er i ferd med å bli billigere. Den elektriske fergen «Ampere» har vist oss at det er mulig å spare store beløp på driftskostnadene.

Rogaland fylke er blitt lurt ut på svært tynn is.

Publisert:

Les også

 1. Meiner tunnelangst vil få økonomiske konsekvensar for Rogfast

 2. DSB om tunnelberedskap: - Brannvesenet har selv ansvaret

 3. Fire kommunar har svart om Høgsfjordsambandet, men berre éin svarte på spørsmålet

 4. Stavanger står på sitt i Høgsfjord-saken

 5. Aftenbladet mener: Sandnes og Stavanger må slutte å kjefte på hverandre


Mest lest akkurat nå

 1. – Muligens en eller to flere som er positive

 2. Vasker du kjøkkenbenken før eller etter at du lager mat? Det har noe å si

 3. Trump tar kraftig innpå Biden

 4. «Alle prestasjonene er hans egne, men vi har gjort det veldig lett for ham»

 5. Stavanger-lege dømt for bedrageri og underslag

 6. De savnede i Frafjordheiene er funnet av frivillige letemannskaper