Ålgårdbanen må ut av dvalen!

Ålgårdbanens venner mener at det i 2022 er gode grunner for å få banen ut av limbo og iverksette planlegging av ny skinnegående lokaltrafikk Stavanger – Ålgård.

Ålgårdbanen kan fylle et reelt transportbehov i regionen uten å ta et eneste mål matjord, og kan bidra til å gjøre områder som ikke er i konflikt med jordvern mer attraktive.
  • Trond Egil Aasen Bøe
    Leder av Ålgårdbanens venner
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Politikere i kommuner og fylket skal 8. og 9. juni ta stilling til en fersk rapport fra Jernbanedirektoratet som tar for seg nødvendige tiltak for å åpne Ålgårdbanen.

Nedbygging av matjord til samferdselsformål er i dag ansett som mer kontroversielt enn for bare noen år siden. Ålgårdbanen kan fylle et reelt transportbehov i regionen uten å ta et eneste mål matjord, og kan bidra til å gjøre områder som ikke er i konflikt med jordvern mer attraktive.

Vi ser en stor prisøkning på alle prosjekter, men den vil være et begrenset problem på Ålgårdbanen. Jernbanedirektoratets rapport bekrefter at store deler av underbygningen lar seg gjenbruke. Grunnerverv med etablering av bruer, skjæringer og tunneler står gjerne for over 75 % av kostnadene ved nye jernbaneprosjekter. Når underbygning og grunnerverv er på plass, er det langt færre faktorer som kan påvirke totalprisen.

Jernbane er et attraktivt transporttilbud og tas godt imot i markedet hvis det satses. Jærbanen har sprengt alle trafikkprognoser og gått fra 600.000 årlige reiser på 1980-tallet, til nær 5.000.000 årlige reiser i 2019. Med bakgrunn i reelle trafikktall på Jærbanen er det sannsynlig at Ålgårdbanens potensial til og med er større enn hva rapporten antyder. Ny trafikk på Ålgårdbanen vil også gi trafikkøkning på Jærbanen og bygge opp om investeringer som allerede er gjort og som senere skal gjøres her.

Skinnegående trafikk utnytter den elektriske energien direkte. Det betyr mindre batteriavhengighet, mindre mikroplastutslipp fra dekk, forbedret veikapasitet og reduksjon av behov for areal til parkering. Flere passasjerer på jernbane vil være viktig for at miljø- og nullvekstmål for trafikk inn mot Sandnes og Stavanger skal kunne oppnås. Samlet vil dette gjøre byene og tettstedene i regionen mer attraktive i fremtiden.

Grunnerverv med etablering av bruer, skjæringer og tunneler står gjerne for over 75 % av kostnadene ved nye jernbaneprosjekter. Når underbygning og grunnerverv er på plass, er det langt færre faktorer som kan påvirke totalprisen.
Publisert: