Pengebruken til de store, kommersielle barnehagene må temmes

«Det må ganske sterk lut til for å temme de store, kommersielle kjedenes pengebruk på mye annet enn drift av barnehager», skriver Bjørn Veire.
  • Bjørn Veire
    Bjørn Veire
    Siviløkonom, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: I mitt innlegg i Aftenbladet 25. november etterlyste jeg dokumentasjon på underfinansiering av private barnehager slik Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) stadig hevder. I sitt grundige svar 30. november gjør Lindboe rede for hvilke forhold hun bygger sin argumentasjon på.

Telemarksforskning, som Lindboe viser til, foretar hvert år en analyse av kostnadene i offentlige og private barnehager. Den siste rapporten fra mars 2021 (utviklingen fra 2018 til 2019) fastslår at forskjellen i kostnader fremdeles er stor, men svakt avtagende.

Forstår frustrasjonen

Bemanningsnormen for barnehager skal være gjennomført i 2019, og da vil sannsynligvis gapet i kostnader bli merkbart mindre. Dette er en villet utvikling fra Solberg-regjeringens side, som nå er satt ut i livet. Når bemanningsnormen og etter hvert lavere pensjonstilskudd til private barnehager slår inn for fullt, vil det meste av «underfinansieringen» Lindboe snakker om i stor grad være eliminert. Men jeg forstår godt Lindboes frustrasjon – disse tiltakene kan slå veldig skjevt ut mellom forskjellige typer barnehager – de store kjedene klarer å tilpasse seg disse rammebetingelsene mye bedre enn små og ideelle private barnehager.

Lindboe viser også til andre mulige årsaker til underfinansiering av private barnehager som etterslep i beregningsgrunnlaget for kostnader og måten kapitalkostnader blir beregnet på. Det kan muligens ligge noe her, men det er nok i beste fall marginalt.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har ansvaret for å gjennomføre den nye regjeringens politikk i barnehagesektoren. Hun vil «….gjennomgå hele finansieringssystemet for de private barnehagene» iflg. Innlegg i Rogalands Avis 26. november. Lindboe gjør klokt i å gå i dialog med kunnskapsministeren i stedet for å organisere politisk streik.

Brenna bekrefter i samme intervju at man vil «gi bedre rammevilkår for små privateide og ideelle barnehager». Dette må være et godt signal for Lindboe og PBL Men Brenna signaliserer også at: «Samtidig vil vi stoppe utviklingen der kommersielle eier stadig flere barnehager og tar ut høy profitt». Her ligger et hovedproblem for Anne Lindboe. PBL skal omfatte alle typer private barnehager – små, store, ideelle, kommersielle og barnehager organisert i store kjeder, og det er vanskelig å forene interessene til alle disse samtidig.

Må få nytt regelverk

Det må ganske sterk lut til for å temme de store, kommersielle kjedenes pengebruk på mye annet enn drift av barnehager. Det må nok et nytt regelverk på plass som f.eks. innebærer begrenset mulighet for konserndannelse, innskrenke anledning til overprising av husleie og interne tjenester og ikke minst å regulere kontantstrømmen ved å binde det meste av tilskuddene direkte til den enkelte barnehage.

Publisert: