Norsk olje og gass gir et tryggere Europa

DEBATT: Norge må ta ansvar, og utnytte de ressursene vi har, slik at Europas avhengighet av russisk gass reduseres.

Norge må være solidariske med Europa, det er vi ved å være en trygg, forutsigbar, langsiktig leverandør av gass til Europa.
  • May Helen Hetland Ervik
    Første vara Stortingsrepresentant Rogaland Frp
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Europa står overfor en svært utfordrende situasjon etter Russlands invasjon av Ukraina. Energiforsyningen er problematisk, da mange land har gjort seg avhengige av russisk gass. Avhengigheten av russisk gass er en fare, både sikkerhetsmessig og velstandsmessig.

Norge må ha en offensiv satsing på gass i tiårene som kommer. Når flere europeiske land har avviklet regulerbar energi, og dermed gjort seg mer avhengige av russisk gass, må Norges mål være å øke energiproduksjonen. Dette vil styrke vår rolle som pålitelig leverandør av olje og gass til kontinentet, noe både Norge og Europa vil tjene på. EUs nylige vedtak om å klassifisere investeringer i naturgass som grønne, og den siste utviklingen i Europas holdning til Russland, illustrerer i tillegg at det vil være betydelig etterspørsel etter norsk naturgass i landets viktigste eksportmarked i lang tid fremover.

Solidariske gjennom gass

Norge må være solidariske med Europa, det er vi ved å være en trygg, forutsigbar, langsiktig leverandør av gass til Europa.

Oljedirektoratet anslår at det er like mye olje og gass igjen på norsk sokkel som det er produsert til nå. De gjenværende ressursene kan gi store inntekter for det norske samfunnet og norsk industri i lang tid fremover. I sin ressursrapport viser Oljedirektoratet til at produksjonen i 2040 kun vil være på 30 prosent av dagens nivå uten leting og utvikling av nye ressurser. De feltene som i dag er i produksjon, vil i tillegg bli mindre lønnsomme over tid.

De siste 20 årene har leting etter olje og gass tilført samfunnet enorme verdier. Leting er lønnsomt i alle havområder. Det er i Barentshavet de store aktørene mener potensialet for funn er størst. Her anslås det at om lag to tredjedeler av den uoppdagede gassen forventes å ligge.

Ypperlig balansekraft

Den anstrengte energisituasjonen i Europa tilsier at behovet for norsk gass vil fortsette å øke, og at den behøves i uoverskuelig fremtid. I tillegg til å sikre stabil energi, er norsk gass også ypperlig som balansekraft for variable fornybare kilder som sol og vind.

I dagens situasjon er det fremfor alt viktig at man ikke skaper forvirring rundt rammevilkårene for olje- og gassnæringen og reduserer investeringene og aktivitetsnivået. Hvis man skal klare å utnytte potensialet og trygge forsyningssikkerheten, er forutsigbarhet for næringen og økte eksportmuligheter alfa og omega.

Det er viktig at bransjen snarest mulig får gjenoppta den eneste muligheten næringen har for å lete etter olje og gass i umodne deler av norsk sokkel. Flere blokker må gjøres tilgjengelig, og infrastruktur for mer gasseksport fra Barentshavet må etableres. Fremskrittspartiet skal være en garantist for fortsatt offensiv olje- og gasspolitikk.

Publisert: