Norges institusjon for menneske­rettigheter – forsvarer av politi­staten?

KRONIKK: Norges institusjon for menneske­rettigheter (NIM) legger til grunn at menneske­rettighetene kan beskyttes innen forbuds­paradigmet i narkotika­politikken. NIM bør vite bedre.

«Dagens regime gjør ikke bare rusbruk så farlig som mulig, men forårsaker utfordringer som økt stigmatisering, kriminalitet, frihetsberøvelse, sykelighet og dødelighet», skriver Roar Mikalsen.
  • Roar Mikalsen
    Roar Mikalsen
    Leder, Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har som oppgave å beskytte menneskerettighetene. De skal være en bro mellom berørte grupper og staten, og en sentral målsetting er å få slutt på usaklig forskjellsbehandling.

NIM har i denne forbindelse kommet med en rapport om situasjonen på rusfeltet. Willy Pedersen, professor i sosiologi, beskriver den som en «viktig rapport», en som «viser at narkotikapolitikken har gjort oss sårbare for vilkårlig maktbruk og brudd på menneskerettigheter», men rapporten lider av vesentlige mangler.

Først og fremst er statens ansvar for sikring av menneskerettigheter skuffende behandlet. NIM forteller at det er «avgjørende at rusbrukere får samme vern mot vilkårlig eller uforholdsmessig maktbruk som andre», men rapporten legger til grunn at menneskerettighetsbeskyttelse er mulig innen forbudsparadigmet.

Dette er en tvilsom antagelse, og NIM bør vite bedre. I fem år har Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) informert NIM om problemet med offentlig panikk og forbindelsen til menneskerettsbrudd. Gjennom flere kronikker har vi vist hvordan dette passer med rusreformrapporten, men NIM later som om problemet ikke eksisterer.

Tabuet i ruspolitikken

Dette er trist, for i 40 år har kriminologer koblet ruspolitikken til jakten på syndebukker. Det er en opplagt forbindelse til rusreformutvalgets bekreftelse av offentlig panikk, og ikke bare umyndiggjøring av brukere, men demonisering av selgere er på tvilsom konstitusjonell grunn.

NIM påpeker ikke det manglende grunnlaget for terskelverdier, men dette systemet gir bare mening så lenge tilbud og etterspørsel vris til en offer-og-overgriper-kontekst. Rapporten ser videre vekk fra en tvist som har utviklet seg mellom rettighetsforkjempere og staten, for NIM vet at justisministeren og Riksadvokaten ble varslet om vilkårlig forfølgelse i 2009, og at staten i 13 år har nektet avklaring. Først med Riksadvokatens undersøkelse av maktbruk i mindre narkotikasaker ble systematiske overgrep erkjent, men en blindsone består.

Mens staten har en forpliktelse til å ta påståtte menneskerettsbrudd på alvor, har verken politikere, Høyesterett eller departement sørget for et effektivt rettsmiddel. Siden Høyesterett nektet å behandle problemstillingen i 2010 er rundt 500.000 straffesaker konstitusjonelt omstridt, og blindsonen består til tross for flere episoder med sivil ulydighet.

Sist gang var den 22. september, da aktivister dekket inngangspartiet til Stortinget med cannabisplanter, uten at politiet grep inn. Slike markeringer vil fortsette til staten leverer en menneskerettsanalyse. I tvisten mellom det sivile samfunn og staten kunne NIM fungert som brobygger, men den nevnte rapporten gjør ingen forsøk på dette.

Les også

Vi driver med sivil ulydighet for å få en bedre ruspolitikk

Heller enn å påpeke det tvilsomme grunnlaget for forskjellsbehandling av brukere av alkohol og illegale stoffer, tar NIM for gitt at forbudet har sitt på det tørre. Resultatet minner derfor om en rapport fra Sør-Afrika på 1980-tallet, som snakket om likebehandling innenfor rammene av apartheidregimet og ikke vil utfordre etablert ukultur. Vi ser dette når NIM bruker et kapittel på områder hvor stigmatisering anses som et problem, men ser bort fra at forbudet, ikke stoffene, er den største generator til lidelse.

I den grad straff videreføres
på tilbakeviste premisser,
må en sannhets- og forsonings-
kommisjon til.

Forbudet må under lupen

Det er dette vi kan lære av 60 år med ruspolitikk på totalitære premisser: Dagens regime gjør ikke bare rusbruk så farlig som mulig, men forårsaker utfordringer som økt stigmatisering, kriminalitet, frihetsberøvelse, sykelighet og dødelighet. På bakgrunn av den destruktive dynamikken beskrev Colombias president Gustavo Petro i forrige måned forbudet som «et folkemord» og sa at «demokratiet vil dø» om vi ikke regulerer markedet. Så hvorfor tar NIM for gitt at menneskerettigheter kan sikres under et forbud?

Vi må ikke glemme at forbudet begynte med reversering av grunnlovfestede prinsipper. Narkotika ble ansett som så farlig at Norge måtte gjøres narkotikafritt, men det er i dag et oppgitt prosjekt. Riksadvokaten gikk i sitt høringsinnspill til rusreform vekk fra denne utopien og over til mer realistiske målsettinger, så hvorfor holde på det som ikke har virket? Om vi ikke kan nå målet om et narkotikafritt samfunn, gjenstår å overlate markedet til kriminelle eller la staten ta kontroll, – og det siste må vurderes.

Det er derfor synd at NIM tar for gitt at et kriminelt marked sikrer menneskerettigheter. Staten har ikke bare et ansvar for å trygge samfunnet mot de ødeleggende effektene av narkoøkonomien, men også for å beskytte barn og unge mot det illegale markedet, og det må utredes om rettigheter er ivaretatt med et forbud.

Les også

Ståle Økland: «Kan narkogjengene bekjempes?»

Vi er 13 år på overtid, og at politijurister, justisminister og Riksadvokaten ikke vil se det større bildet, er én ting. Det er allikevel klart at straff må forsvares, og NIM kunne med sin rapport gitt et bidrag for å sikre rettsstatens garantier.

I den grad straff videreføres på tilbakeviste premisser, må en sannhets- og forsoningskommisjon til, men NIM kan fortsatt gjøre en innsats for rettssikkerheten ved å be staten forsvare dobbeltmoralen på rusfeltet eller ta et konsekvensene av sitt forklaringsproblem.

Publisert: