Vi må bygge ny og moderne vei, ikke gammeldags og dårlig

DEBATT: Pauseknappen Nye Veier måtte trykke på for strekningen E39 Mandal – Lyngdal på grunn av galopperende råvarepriser, må nå erstattes med grønt lys for utlysning av oppdraget. Jeg håper og tror på grønt lys i oktober.

Firefeltsvei redder liv og skaper nye verdier, skriver innsenderen som håper arbeidet med å få firefeltsvei mellom Kristiansand og Stavanger snart vil fortsette med full styrke.
  • Hans Fr. Grøvan
    Lister Næringsforening
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Markedet er i ferd med å endre seg med nedgang i råvarepriser, og vi har et næringsliv som er svært bekymret for hva en bråstopp kan få av negative konsekvenser.

En sammenhengende utbygging av E39 som firefelts vei mellom Kristiansand og Stavanger kan skape store positive virkninger. Stamveien kan endre navn fra «dødsveien» til stamveien som skapte trygg ferdsel og verdiskaping gjennom å bygge et nytt bo- og arbeidsmarked. 40 drepte i perioden 2009–2018 er en tragedie for den stamveien som skal knytte sammen to av de største byene i vårt land.

For mye stykkevis og delt

Sammenhengende utbygging var overskriften når veireformen som fødte Nye Veier ble vedtatt. Milliarder av kroner er gått tapt gjennom den stykkevise og delte utbyggingen Norge har praktisert i hele etterkrigstiden. Gjennom årlige budsjettvedtak har man først i desember visst konkret hva man fikk råd til av veibygging året etter. Planverk er ferskvare. Går det for lang tid mellom planvedtak og oppstart, må planprosessene starte på nytt igjen.

Altfor mange prosjekter i Norge har blitt planlagt uten å bli gjennomført. Det koster penger. Derfor ble veireformen vedtatt i 2015 ikke bare et startsignal for et nytt statlig vegselskap, men en helt ny veipolitikk som skulle sikre sammenhengende, rimeligere og mer effektiv veiutbygging. 7 år etter kan vi dag konstatere at det er det som har skjedd. Bedre og tryggere veier, spart tid og energi bidrar til verdiskaping og ny vekst. For næringslivet i vår region er det av helt avgjørende betydning at den stamveien som nå bygges mot Kristiansand som en framtidsrettet moderne fire felts motorvei, også fortsetter vestover mot Stavanger. Strekningen er vedtatt finansiert gjennom den vegportefølge Nye Veier har fått fra Stortinget.

Vi havner bakpå

Utbyggingen er kommet langt på strekningen Kristiansand – Lyngdal, og det overordnede planarbeidet er vedtatt for strekningen Lyngdal – Ålgård. Da er det forunderlig å høre stemmer også i vår egen landsdel som tar til orde for å ta ned standarden, bygge smalere og med færre midtdelere. Det er som å høre et rop fra fortiden. Det er gammeldags veibygging. Nå planlegges det og bygges for firefeltsvei for hele strekningen Kristiansand – Stavanger.

Det må vi sikre blir gjennomført. Skal man nok en gang oppleve at vedtatte planer som det har tatt fem år å utarbeide skal skrotes og legges bort? Til fordel for en ny planprosess som ikke bare betyr nye milliarduttellinger, men på toppen av det hele fører til at vi får en gammeldags og umoderne stamvei som må forbedres i det øyeblikket den står ferdig? Nå må vi bygge nytt og moderne, ikke gammeldags og dårlig. Næringslivet har lidd lenge nok under lang reisetid, stedvis lange køer, stort drivstofforbruk og tapte konkurransefortrinn som følge av dårlig veistandard.

Publisert: