Hopper Trettebergstuen bukk over elementære menneskerettigheter?

DEBATT: Et lovforslag som vil gjøre konverteringsterapi forbudt er nå ute på høring. Dette har for mange gått under radaren, men har du synspunkt på dette, må du gi høringsuttale innen 10. oktober.

I forbindelse med det nye lovforslaget kan man stille seg spørsmålet: Når og av hvem fikk staten og politikerne fullmakt til å gå inn i de frie borgeres private sfære og begrense deres ytringer?
  • Gudmund Strøm
    Hundvåg
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fremmet i juni et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi. Forslagets høringsfrist er 10. oktober.

Lovforslaget behandles nå i ekspressfart og har gått under radaren hos de fleste. Barne-, ungdoms og familiedirektoratets kartlegging av konverteringsterapi i Norge, som er klar sommeren 2023, har Trettebergstuen ikke tid til å vente på.

I henhold til den nye loven kan en person/terapeut som tar imot og samtaler med en person om problematikk rundt sin seksuelle legning, få en fengselsstraff på inntil tre år. Hva med fastleger, psykologer og psykiatere som gjennom sin terapi kommer frem til et resultat, som kan være i konflikt med loven?

Janne Haaland Matlary skriver i sin nye bok, Demokratiets langsomme død. Den nye intoleransen: «Hvis vi fastholder at det finnes medfødte og uforanderlige menneskerettigheter, ytrings-tro og tankefrihet, er vi alle bundet av disse, og de kan ikke endres av politikken, den være seg hvor demokratisk den vil. Men hvis alt er politikk, er begrepet menneskerettighet kun en hersketeknikk i politikkens verden ... Menneskerettighetene skal være et vern mot politikkens makt, ikke dens forlengede arm».

I forbindelse med det nye lovforslaget kan man stille seg spørsmålet: Når og av hvem fikk staten og politikerne fullmakt til å gå inn i de frie borgeres private sfære og begrense deres ytringer?

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 19.2 er klinkende klar i denne saken: « Enhver skal ha rett til ytringsfrihet, denne rett omfatter frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag(....).»

Alvoret i denne saken er at regjeringen med sin fanebærer Trettebergstuen etter mitt syn begår et klart brudd på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Bærer loven bud om at vårt demokrati går i en totalitær retning, mot regimer vi helst ikke vil sammenligne oss med?

Dersom du vil bruke din ytringsfrihet og avgi ditt høringssvar innen 10. oktober, kan du gå inn på nettsiden til regjeringen som heter: Høring- nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi.

Publisert: