• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa får blomster av Alf Henning Heggheim fra Strand Sp. Anders Minge

Ryfast får ja i dag

Regjeringen sier ja til verdens lengste undersjøiske veitunnel. Til høsten kan Magnhild Meltveit Kleppa ta det første spadestikket. Ryfast og Eiganestunnelen blir tidenes største samferdselsprosjekt i Rogaland.