For mange restriksjoner på Forus kan svekke regionens attraktivitet

KRONIKK: Våre lokale politikere vurderer planer og reguleringer for Forus som skal gi tettere bebyggelse langs en kollektivakse, men som også kan bremse utviklingen på Forus.

Publisert:

Reguleringen av Forus har historisk gitt rom for hurtig, fleksibel og storskala bedriftsetablering. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

 • Martin Gjelsvik
  Forskningsleder, IRIS; professor i innovasjonsforskning
 • Rune Dahl Fitjar
  Professorer i innovasjonsforskning
 • Bjørn Terje Asheim
  Professorer i innovasjonsforskning
 • Ragnar Tveterås
  Professorer i innovasjonsforskning, Handelshøgskolen ved UiS

Ragnar Tveterås (t.v.) er professor og leder av Senter for innovasjonsforskning ved Handelshøgskolen ved UiS, der (f.v.) Bjørn Tore Asheim, Rune Dahl Fitjar og Martin Gjelsvik også er professorer. Gjelsvik er dessuten forskningsleder ved IRIS (International Research Institute of Stavanger).

I sitt arbeid med kommunedelplanen for Forus er politikerne i Stavanger, Sandnes og Sola delvis motivert av et mål om å beskytte sentrumsområdene i konkurransen om folk og verdiskaping. Og det skjer samtidig som Stavanger-regionen er på en reise mot en ny framtid som vi ikke helt vet hvordan vil bli. Vi har blant annet begrenset kunnskap om fremtidens private næringsliv, herunder hvilke lokaliseringsbehov og arealbehov det vil ha.

Usikkerheten omfatter også de menneskene som skal jobbe i fremtidens bedrifter, og hvilke krav de stiller til lokalisering av arbeidsplasser og bosted. Det vi vet, er at det vil være en hard nasjonal og internasjonal konkurranse om de høyproduktive bedriftene og arbeidstakerne som Stavanger-regionen trenger for å opprettholde vår levestandard.

Les også

Når kommunene har vedtatt den endelige hovedretningen for utviklingen av Forus tidlig neste år, starter det ordinære arbeidet med å utforme planforslaget for Forus.

Muligheten for å bygge «stygt», stort og billig har bidratt til framveksten av Norges største næringspark.

Vanskelig forutsigbare konsekvenser

Forus i et nøtteskall: Dette bildet av Forus nord, vest for Motorveien og sett fra nord. Der har det skjedd mye siden dette bildet ble tatt i 2011. Foto: Fredrik Refvem

Et av verktøyene i den regionale, politiske verktøykassen er forvaltningen av arealet i regionen. Gjennom arealplanlegging og -regulering kan politikerne påvirke regionens attraktivitet både for bedrifter og mennesker. Det vil alltid være en arbeidsdeling mellom ulike deler av regionen når det gjelder å sikre konkurransefortrinn for bedrifter og livskvalitet for mennesker. Gode planer og reguleringer vil sørge for at regionen er konkurransedyktig i møte med hele bredden av høyproduktive bedrifter og mennesker vi trenger å tiltrekke oss.Gjennom et forskningsprosjekt finansiert av Forus Næringspark og andre har vi fått kunnskap om den interkommunale planen som lages for arealene på Forus, også kalt IKDP Forus. De tre kommunene Sandnes, Sola og Stavanger både eier Forus Næringspark og kjører planprosessen for Forus. I plandokumentene som politikerne skal ta stilling til, ligger det en rekke valg og restriksjoner som kan ha betydelige og vanskelig forutsigbare konsekvenser for regionen og Forus.

Reguleringer skal bl.a. ivareta hensyn til miljø, folks helse og livskvalitet ellers. Men de skal ikke legge på unødvendige lag med restriksjoner. Da kan markedet – bedriftene og menneskene – gjøre kost/nytte-vurderinger som leder til at de ikke etablerer seg i regionen. Reguleringen av Forus har historisk gitt rom for hurtig, fleksibel og storskala bedriftsetablering. Dette har f.eks. gjort det mulig å ha store kombinasjonsbygg med lager, industri og kontorer, som har gitt kort vei fra konsept til produksjon. Muligheten for å bygge «stygt», stort og billig har bidratt til framveksten av Norges største næringspark.

Les også

Adm. direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen mener at det nye planforslaget legger opp til en nedbygging av Forus som næringsklynge.

Forus kan tilby konkurransedyktige rammebetingelser for fremtidens detaljhandel-konsepter.

Ikke mulig andre steder

Det sentralt beliggende Forus-området har unike muligheter for eksperimentering og innovasjon som Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og andre deler av regionen mangler. Den høye verdiskapningen og det store antallet arbeidsplasser i Norges største næringspark gjør at man her kan oppnå en samfunnsøkonomisk effektiv skala for visse typer bygg-, transport— og energiløsninger som ikke ville vært mulig i andre områder.

For kunnskapsintensive, industrielt orienterte bedrifter med behov for fleksibilitet, areal og sentral lokalisering vil Forus også i fremtiden kunne tilby unike fortrinn. For detaljhandel har vi sett en rivende utvikling med f.eks. stadig større fysiske utsalgssteder og stor vekst i netthandel. Forus kan tilby konkurransedyktige rammebetingelser for fremtidens detaljhandel-konsepter, og dermed bidra til regionale arbeidsplasser og verdiskaping. Men alt dette kan være avhengig av hvordan Forus blir regulert i fremtiden.

Sentrumsområdene vil likevel kunne videreutvikles til å være attraktive for flere typer bedrifter og mennesker uten at de må skjermes mot konkurranse fra Forus

Barrierer må unngås

Det er viktig for regionen at man på Forus finner en fornuftig balanse mellom plan og marked som ikke lager barrierer for muligheter som i dag kan være vanskelige å se. Teknologiske innovasjoner sammen med endringer i samfunn og markeder gjør at planer som legger sterke restriksjoner, kan lukke dører til framtidige muligheter.

Sentrumsområdene har over tid tapt i konkurransen om bedrifter og arbeidsplasser. Nå ønsker lokalpolitikere å regulere veksten på Forus og i sentrum. I sentrumsområdene er det mange reguleringer og brukerinteresser som hindrer eksperimentering og nye løsninger. Restriksjonene vil alltid være sterkere i sentrumsområdene fordi utbygginger i større grad vil komme i konflikt med krav og interesser knyttet til estetikk, bokvalitet og kulturvern. Men sentrumsområdene vil likevel kunne videreutvikles til å være attraktive for flere typer bedrifter og mennesker uten at de må skjermes mot konkurranse fra Forus og andre områder gjennom reguleringer.

Anbefalingene i kommunedelplanen for Forus mangler også et kunnskapsgrunnlag om behovene til ulike deler av næringslivet i fremtiden.

Må tenke seg godt om

For noen av de mest attraktive bedriftene kan imidlertid et riktig regulert Forus være det som sikrer at de lokaliserer seg og vokser i regionen. Derfor bør politikerne i de tre eierkommunene tenke seg godt om så de ikke lager for restriktive planer for Forus. Det kan i verste fall svekke regionens totale attraktivitet. Vi har kanskje ikke et godt nok kunnskapsgrunnlag til å pålegge restriksjoner som vi ikke forstår konsekvensene av i dag. Anbefalingene i kommunedelplanen for Forus mangler også et kunnskapsgrunnlag om behovene til ulike deler av næringslivet i fremtiden. I lys av dette kan det være fornuftig å ile litt langsommere i reguleringen av Forus.

Les også:

Les også

Rådmennene anbefaler moderat vekst for Forus

Les også

Frykter nedbygging av Forus som næringsområde

Les også

Aftenbladet mener: Sentral vekst er viktigst

Les også:

Les også

«Klimaavtalen, kommunale tjenester og stedsutvikling er tre sider av samme sak»

Les også

Teknologiprofessor: Vær varsom med førerløse kjøretøyer

Les også

Brannfakkel fra NHO: Kommunegrensene må endres for Forus' skyld

Publisert: