Det hadde vært interessant om Sagen Helgø kan si noe om hvorfor hijaben hører hjemme i norske sykehjem

DEBATT: Striden knyttet til Blidensol sykehjem og sykehjemmets nei til ansattes bruk av hijab er enda ikke avklart, men det er tydelig at styret er på retrett.

«Saken dreier seg om nøytral uniformering, men Stavanger kommune gjør den til noe mer; til et forsvar for islams krav om underkastelse», skriver Torolf Nordbø og Kjell Skartveit.
  • Torolf Nordbø
    1. Stortingskandidat Partiet De Kristne
  • Kjell Skartveit
    2. Stortingskandidat Partiet De Kristne
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kampen mot presse, politikere, byråkrater og trusselen fra kommunen om oppsigelse av driftsavtalen, er en belastning for de som står i den. Vel så alvorlig er at verken presse og politikere synes å interessere seg for de mange prinsipielle spørsmål saken reiser.

Da vedtaket om enhetlig uniform ble kjent, sa ordfører Christine Sagen Helgø til Aftenbladet at kommunen «sier opp avtalen fordi styret har vedtatt et hijab-forbud som er i strid med vårt verdisyn».

Les også

Blidensol opphever ikke hijabforbudet

Les også

Stavanger kommune sier opp driftsavtalen med Blidensol

Les også

Mener det er grunnlag for heving av driftsavtalen med Blidensol sykehjem

Det hadde vært interessant dersom Stavangers ordfører kunne avklart hva hun mener med «vårt verdisyn», eller rettere sagt; hvilke verdier hun mener hijaben representerer og som hun mener er så viktige at de vil si opp driftsavtalen med sykehjemmet dersom sykehjemmet står på sitt.

Våre velgere bør ha rett på å få vite hvilket samfunn de ulike politiske partiene ønsker seg.

Hijab ble påbudt

Vesten ble for alvor klar over hijabens betydning for islam etter den muslimske revolusjonen i Iran 1979. Da Ayatollah Khomeini returnerte til Teheran fra Paris var det kvinnene som merket det best. Hijab ble påbudt og flerkoneri tillatt. Kvinnene skulle kjenne sin plass. De var underordnet mannen, uten frihet, deres kropp skulle skjules, de var definert som sex-objekter og bærer av mannens ære. Dette budskapet ligger innbakt i hijaben, den er en fortropp for islamismen og det går en rød tråd mellom den og undertrykkelse, terror og død. Det handler om sharia skal bli en del av Norge eller ei.

Det er interessant at samme dag som Stavangers ordfører proklamerte hva som er Stavangers verdisyn, sa Sveriges statsminister Stefan Lôfven at det er avskyelig når en muslimsk friskole i Stockholm alltid lar jentene sitte lengst bak i skolebussen: «Jag tycker det är avskyvärt. Det hör inte hemma i Sverige. Här åker vi buss tillsammans oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man».

Hva med niqab?

Parallelt med dette har det pågått en heftig debatt i norske medier knyttet til nyansettelsen i Islamsk råd i Norge. Rådet har ansatt en kvinne som bærer det heldekkende plagget niqab, noe som har fått de fleste til å reagere negativt, men hva vil Stavanger kommune si dersom en institusjon i Stavanger, det være seg skole eller sykehjem, nekter en ansatt å bære et slikt plagg? Vil kommunen si at det er i strid med kommunens verdier og tvinge oss til å akseptere bruk av heldekkende plagg? Eller skal vi, som Sveriges statsminister, våge å si at noe ikke hører hjemme her hos oss?

For øvrig vil vi opplyse om at islam mener at polyteister skal drepes (sure 9,5 Sverdverset). Hvordan tror kommunens representanter en hinduistisk beboer vil oppleve å bli pleiet av en pleier ikledd hijab? Det er heller ikke mulig å se at denne saken handler om forskjellsbehandling, snarere tvert imot. Saken dreier seg om nøytral uniformering, men Stavanger kommune gjør den til noe mer; til et forsvar for islams krav om underkastelse.

Hvilke verdier ønsker kommunen?

Det hadde vært interessant om Sagen Helgø kan si noe om hvorfor hijaben hører hjemme i norske sykehjem, hvilke verdier Stavanger kommune ønsker å bygge på, og om det finnes verdier vi ikke ønsker i Norge. Våre velgere bør ha rett på å få vite hvilket samfunn de ulike politiske partiene ønsker seg.

Så langt vi kan se, er Partiet De Kristne det eneste partiet som vil motarbeide at sharia skal få en plass i det norske samfunnet.

Publisert: