Endelig skal Stavanger få Norges beste barnevern!

Kvalitetsplanen skal sørge for at alle barn får den beskyttelsen de har krav på og behov for.

«Jeg ønsker levekårspolitikerne samt rådmannsapparatet lykke til med planarbeidet», skriver Liv Ellinor Davidsen. Bildet er fra møtet i kommunalstyret for levekår 4. oktober. Fra venstre: Inge Takle Mæstad (KrF), Line Christiansen (V), Erlend Jordal (H), Cille Ihle (H) og Sissel Stenberg (Frp).
  • Liv Ellinor Davidsen
    Liv Ellinor Davidsen
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Levekårspolitikerne ønsker at Barnevernet i Stavanger skal bli det beste i Norge. Det skal lages en kvalitetsplan som blant annet skal inneholde 41 forslag til forbedringer. Kvalitetsplanen skal sørge for at alle barn får den beskyttelsen de har krav på og behov for.

Les også

Stavanger vil lage plan for å få Norges beste barnevern

Vi hadde alle et behov for ivaretakelse av god omsorg og daglig stell. Det eneste tilbudet min far fikk, var at barnevernet overtok omsorgen, slik at far kunne fortsette i sitt arbeid på Rosenberg.

Omsorg for tre mindreårige

Min mor døde da jeg var fire år i 1960, min far ble enkemann med aleneansvar og omsorg for tre mindreårige barn. Vi hadde alle et behov for ivaretakelse av god omsorg og daglig stell. Det eneste tilbudet min far fikk, var at barnevernet overtok omsorgen for oss barna, slik at far kunne fortsette i sitt arbeid på Rosenberg.

Ikke bitter, men endelig!

Hva vi barna opplevde av manglende kvalitet på omsorg og kjærlighet på Waisenhuset, skal jeg ikke utbrodere her. Oppfatt meg heller ikke som bitter når jeg av hele mitt hjerte, og i en alder av 60 år, sier endelig! Endelig skal barn (og unge under 18 år) få sin kvalitetsplan som skal beskytte og ivareta disse, når de har behov for barnevern i en vanskelig livs- og omsorgssituasjon.

Les også

"Glassjenta-saken viser ikke systemsvikt i barnevernet. Den viser svik satt i system."

Jeg krever at alle som er og blir ansatt i barneverntjenesten, innehar de nødvendige egenskapene til å lytte til hva barna mener er deres behov, og til å tale deres beste.

Som tilsynsperson (ansatt av, men ikke i barneverntjenesten) for barn og unge i fosterhjem, ved samvær mellom barn og biologiske foreldre, samt talsperson for barn i saker som har vært oppe i rettsapparatet, har jeg alltid lagt vekt på og rapportert det som barna ønsket og ga uttrykk for. Mine rapporter har ikke alltid falt barneverntjenesten og Fylkesnemnda samt advokater "lett for brystet."

På tide at avvik følges opp

At lovverk og utallige paragrafer skal sikre og ivareta brukere av barneverntjenestene på en forsvarlig måte, burde ikke vært på agendaen i det hele tatt. Det er jo en selvfølge i andre oppnevnte "vern" at lovverket tas til etterretning. Det er jammen på tide at avvik følges opp.

Ære være Aftenbladet, som har påtatt seg det tunge ansvaret å være tilsyn der de offentlige tilsynsapparatene har sviktet.

Hvem som skal stå til rette, er det heldigvis ikke jeg som skal bestemme.

Ære være Aftenbladet, som har påtatt seg det tunge ansvaret å være tilsyn der de offentlige tilsynsapparatene har sviktet, og der avvikene har vært til dels i groveste laget og helt uakseptable.
Jeg ønsker levekårspolitikerne samt rådmannsapparatet lykke til med planarbeidet!

Les også

Stortinget frykter flere saker som Glassjenta-saken

Stiller meg til rådighet

Ta gjerne med personer som har vært brukere, både med positive og negative erfaringer, med i planarbeidet. Jeg stiller gjerne min livslange kompetanse til rådighet.

Publisert: