TV-aksjonen: Mennesker trenger mennesker, sammen med Røde Kors bidrar vi til at hjelpen kommer helt fram

Politiets Fellesforbund, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet vet fra vårt daglige arbeid hva Røde Kors står for, og stiller opp for årets TV-aksjon. Gjør det, du også, og ta godt imot bøssebærerne søndag!

  • Erlend Bjørnestad
    Fylkesleder, Politiets fellesforbund, Rogaland
  • Nina Horpestad
    Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland
  • Gunn Reidun Tednes-Aaserød
    Fylkesleder, Utdanningsforbundet, Rogaland
Publisert: Publisert:
Erlend Bjørnestad, fylkesleder i Politiforbundet, Nina Horpestad, fylkesleder i Sykepleierforbundet (i midten), og Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleder i Utdanningsforbundet, har fått malt et rødt kors på kinnet. Det er ikke tilfeldig.
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi, fylkesledere i Rogaland i Politiets Fellesforbund, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet, har tilhørighet innenfor ulike sektorer. Likevel har vi en stor fellesnevner: Mennesker. Vi er opptatt av omsorg, være tilstede, utdanne, spre kunnskap, stille opp i nød, bistå og skape trygghet. En organisasjon som har dette til felles med oss, og som vi samarbeider nært med, er Røde Kors.

Røde Kors har ved flere anledninger tatt humanitært initiativ, og ivaretatt enkeltmenneskers behov – både i samarbeid med, og uten, det offentlige. Alle mennesker har rett på hjelp. Nød er nød uansett etnisitet, handlinger og bakgrunn. Disse prinsippene har gjort Røde Kors til en avgjørende samfunnsbygger og «sporhund» i Norge.

I mange situasjoner har ikke nødetatene et stort nok apparat for å håndtere situasjonen alene.

Våre relasjoner til Røde Kors

Norsk Sykepleierforbund har nære relasjoner til Røde Kors. På 1880-tallet var det stor mangel på sykepleiere i Norge. Røde Kors tok da initiativ til sykepleierutdanning og begynte å utdanne sykepleiere. Etter andre verdenskrig var en del av plikttjenesten til sykepleiere utdannet ved Røde Kors-skoler var blant annet å bemanne sykestuer i det utbredte Finnmark. Relasjonene til korset på hvit bunn står derfor sterk hos medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Politiet har også nære relasjoner til Røde Kors gjennom godt samarbeid. Hjelpekorpset til Røde Kors strekker seg langt utover patruljering i påskefjellet. Røde Kors’ frivillige blir kalt ut av politiet når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. I mange situasjoner har ikke nødetatene et stort nok apparat for å håndtere situasjonen alene. Da er god beredskap og tett samspill mellom det offentlige og organisasjoner som Røde Kors, helt avgjørende.

Utdanningsforbundet arbeider blant annet for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Røde Kors er en viktig bidragsyter i dette. Gjennom «leksehjelpen» gir Røde Kors barn og ungdom hjelp til å mestre skolehverdagen. Røde Kors underviser også Norge i førstehjelp, og driver holdningsskapende arbeid gjennom kampanjer som «Ja til et fargerikt fellesskap» (mot rasisme), «Stopp volden», og «Bruk Hue» (antimobbekampanje).

TV-aksjonen skal i år redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt i ni land.
Faktaark fra Røde Kors (klikk på bildet for å gjøre det større).

Alle bidrag hjelper

I år går TV-aksjonen til Røde Kors. Våre tre organisasjoner er så heldig å få delta i fylkeskomiteen for årets TV-aksjon. TV-aksjonen skal i år redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og Honduras. Gjennom TV-aksjonen skal flere millioner få medisiner, helsehjelp, rent vann og mat de trenger for å overleve. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.

Denne TV-aksjonen er for alle våre venner i Røde Kors, som hver dag står på for oss mennesker, både i Norge og internasjonalt. Gå med bøsse for dem som er fanget i krig, søndag 23. oktober, eller ta veldig godt imot bøssebærerne som kommer på døren din.

Publisert: