• Broren til fader Yusuf i Mar Mattei-klosteret blei drepen då IS tok seg fram i Ninive-området nord i Irak. Då tenkte han sjølv òg at han godt kunne sjå for seg å bli ein martyr for Kristus. Pål Brenne, Stefanusalliansen
    Galleri

I Mar Mattai-klosteret i Nord-Irak fryktar dei at IS slår til på nytt

KRONIKK: Skal vi berre la Irak bli tømt for kristne? Eller skal vi ta eit krafttak for å unngå at håpløysa rammar dei som enno trur på ei framtid der?