• «Et humanistisk grunnsyn på mennesket vektlegger samspill, avhengighet og sårbarhet. Kunnskap om denne realiteten er essensielt for å kunne skape gode, nyanserte legemiddelfrie tilbud innen psykisk helsevern», skriver Kari Vevatne. Illustrasjonsbilde, Colourbox

Mennesket er mye mer enn kjemi og biologi

DEBATT: Miljøterapi fokuserer på relasjoner og nærhet til andre.