Mennesket er mye mer enn kjemi og biologi

DEBATT: Miljøterapi fokuserer på relasjoner og nærhet til andre.

«Et humanistisk grunnsyn på mennesket vektlegger samspill, avhengighet og sårbarhet. Kunnskap om denne realiteten er essensielt for å kunne skape gode, nyanserte legemiddelfrie tilbud innen psykisk helsevern», skriver Kari Vevatne.

Debattinnlegg

  • Kari Vevatne
    Kari Vevatne
    Politisk nestleder i Rogaland Venstre/lokallagsleder i Sola Venstre
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Psykiater og professor Tor K. Larsen kommenterte 15. mai en kronikk skrever av meg i Aftenbladet 8. mai.

Lest svært overfladisk

Det kan virke som Tor K. Larsen har hatt vanskelig for å lese, eller har lest svært overfladisk uten å ha fått med seg mine vesentlige synspunkter. La meg derfor presisere mitt anliggende: Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsbrev til alle helseforetak for flere år siden pålagt helseforetakene å utvikle alternative behandlingstilbud, herunder også medikamentfrie tilbud, for brukerne innen psykisk helsevern. Disse tilbudene skal tilbys i egne enheter. Dette er til svært liten grad oppfylt pr. dags dato.

Det dør over 500 personer i selvmord hvert år i Norge. Dette er et alarmerende tall som var utgangspunktet for min bekymring, men som Tor K. Larsen ikke nevner i sin kommentar. Mitt hovedanliggende er at her må andre tiltak enn legemidler inn da det høye selvmordstallet faktisk viser at Tor K. Larsen kommer til kort med sin tro på at nevro-biologisk behandlingstilbud skal løse denne utfordringen.

Vektlegger relasjonell nærhet

Miljøterapi fokuserer på relasjoner og nærhet til andre. Ofte bærer brukerne innen psykisk helsevern med seg vonde erfaringer knyttet til relasjoner. Ved å vektlegge samspill i avdelingen vil en kunne nyansere og bearbeide erfaringene. Trygge og stabile relasjoner er essensielt for alle, for å leve gode og meningsfulle liv.

Selvfølgelig må det finnes tilstrekkelig med døgnplasser på våre institusjoner. At de nødvendigvis må være store for å gi brukerne et best mulig tilbud, er jeg ikke enig med Tor K. Larsen i, og jeg vet heller ikke hvor han finner underbygning for en slik påstand.

Essensiell kunnskap

For neste generasjon sykepleiere er det viktig å lære seg at mennesket er avhengig av andre og at mennesket er så mye mer enn kjemi og biologi. Et humanistisk grunnsyn på mennesket vektlegger samspill, avhengighet og sårbarhet. Kunnskap om denne realiteten er essensielt for å kunne skape gode, nyanserte legemiddelfrie tilbud innen psykisk helsevern.

Publisert: