Mennesket er mye mer enn kjemi og biologi

DEBATT: Miljøterapi fokuserer på relasjoner og nærhet til andre.

Publisert: Publisert:

«Et humanistisk grunnsyn på mennesket vektlegger samspill, avhengighet og sårbarhet. Kunnskap om denne realiteten er essensielt for å kunne skape gode, nyanserte legemiddelfrie tilbud innen psykisk helsevern», skriver Kari Vevatne. Foto: Illustrasjonsbilde, Colourbox

Debattinnlegg

 • Kari Vevatne
  Politisk nestleder i Rogaland Venstre/lokallagsleder i Sola Venstre
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Psykiater og professor Tor K. Larsen kommenterte 15. mai en kronikk skrever av meg i Aftenbladet 8. mai.

Lest svært overfladisk

Det kan virke som Tor K. Larsen har hatt vanskelig for å lese, eller har lest svært overfladisk uten å ha fått med seg mine vesentlige synspunkter. La meg derfor presisere mitt anliggende: Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsbrev til alle helseforetak for flere år siden pålagt helseforetakene å utvikle alternative behandlingstilbud, herunder også medikamentfrie tilbud, for brukerne innen psykisk helsevern. Disse tilbudene skal tilbys i egne enheter. Dette er til svært liten grad oppfylt pr. dags dato.

Det dør over 500 personer i selvmord hvert år i Norge. Dette er et alarmerende tall som var utgangspunktet for min bekymring, men som Tor K. Larsen ikke nevner i sin kommentar. Mitt hovedanliggende er at her må andre tiltak enn legemidler inn da det høye selvmordstallet faktisk viser at Tor K. Larsen kommer til kort med sin tro på at nevro-biologisk behandlingstilbud skal løse denne utfordringen.

Vektlegger relasjonell nærhet

Miljøterapi fokuserer på relasjoner og nærhet til andre. Ofte bærer brukerne innen psykisk helsevern med seg vonde erfaringer knyttet til relasjoner. Ved å vektlegge samspill i avdelingen vil en kunne nyansere og bearbeide erfaringene. Trygge og stabile relasjoner er essensielt for alle, for å leve gode og meningsfulle liv.

Selvfølgelig må det finnes tilstrekkelig med døgnplasser på våre institusjoner. At de nødvendigvis må være store for å gi brukerne et best mulig tilbud, er jeg ikke enig med Tor K. Larsen i, og jeg vet heller ikke hvor han finner underbygning for en slik påstand.

Essensiell kunnskap

For neste generasjon sykepleiere er det viktig å lære seg at mennesket er avhengig av andre og at mennesket er så mye mer enn kjemi og biologi. Et humanistisk grunnsyn på mennesket vektlegger samspill, avhengighet og sårbarhet. Kunnskap om denne realiteten er essensielt for å kunne skape gode, nyanserte legemiddelfrie tilbud innen psykisk helsevern.

Publisert:

Les også

 1. Psykisk syke må få andre tilbud enn medisin

 2. Miljøterapi og medisiner bør ikke være et enten eller

 3. Miljøterapi og medisiner bør ikke være et enten eller

 4. Høye selvmordstall avdekket i psykiatrien

Mest lest akkurat nå

 1. Bussene står i Roga­land på grunn av streik – dette må du vite

 2. Naboidyllen på Tjens­voll slår sprekker: Penge­krangel, brakke­do og nye bad de ikke vil ha

 3. «Stopp, stopp», brøler Morten. «Nå dør jeg», er det siste han tenker før det smeller

 4. Lettet Høiland etter å ha slått tilbake: – Har vært frustrerende

 5. Se video: Her roter rottene rundt i en matbutikk i Stavanger

 6. Han levde på sosial­hjelps­sats og pantet flasker for å få det til å gå rundt. Det har den tidli­gere ordfø­reren holdt skjult

 1. Debatt
 2. Helse- og omsorgsdepartementet
 3. Selvmord
 4. Psykisk helsevern