Støtt klimaløsninger framfor petroleumsforskning

DEBATT: Verden skal på forholdsvis kort sikt – noe mer enn 30 år – fase ut bruken av fossil energi, og vil derfor ikke ha samme behov for forskning på dette feltet i fremtiden.

«Offentlige forskningssubsidier bør dreies bort fra fossilbaserte teknologier», skriver Gøril L. Andreassen, Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl.

Debattinnlegg

 • Gøril L. Andreassen
  Doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen ved NMBU
 • Mads Greaker
  Professor ved Handelshøyskolen ved Oslomet
 • Knut Einar Rosendahl
  Professor ved Handelshøyskolen ved NMBU
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

KrF har gått inn i regjeringsforhandlingene med et ønske om å stramme inn på skattleggingen av petroleumsnæringen. Ifølge Finansdepartementet er skattesystemet for olje og gass mer investeringsvennlig enn for andre næringer. Staten støtter videre forskningsaktiviteten i næringen. Dette er ikke i tråd med hva nyere forskning anbefaler.

Begrunnelsen for å støtte forskning er at samfunnsnytten av forskningen er større enn hvert enkelt selskaps fordel av sin egen forskning. Ny kunnskap bygger på allerede akkumulert kunnskap, noe Isaac Newton framhevet da han forklarte sine funn ved at han hadde «stått på skuldrene til giganter». Støtte til forskning i dag gis med andre ord fordi dagens forskning øker produktiviteten til framtidig forskning.

Les også

Paris 2.0. – kanskje den siste sjansen til å kunne nå 1,5-gradersmålet

Liten samfunnsøkonomisk verdi

Ved å forske på petroleumsteknologi gjør vi kunnskapen om slik teknologi større, noe som hjelper fremtidig forskning på fossile teknologier. Klimaproblemet innebærer imidlertid at det å hjelpe fremtidig forskning på fossile teknologier har liten eller ingen samfunnsøkonomisk verdi.

Verden skal på forholdsvis kort sikt – noe mer enn 30 år - fase ut bruken av fossil energi, og vil derfor ikke ha samme behov for forskning på dette feltet i fremtiden.
Nyere forskning på innovasjon har sett på konkurransen mellom petroleumsbaserte teknologier og nullutslippsteknologier som sol, elbiler, hydrogen m.m. Funnene tyder på at offentlige forskningssubsidier bør dreies bort fra fossilbaserte teknologier. Dette er ikke tilfelle i årets statsbudsjett. Olje- og energidepartementet foreslår å bruke 330 millioner kroner til petroleumsforskning som blant annet «skal gjøre det mulig å finne mer ressurser, øke utvinningen, forbedre effektivitet og ytelse» osv.

Utbygging av fornybar energi er mange steder konkurransedyktig med fossil energi.

Subsidiene tyder på at staten mener at samfunnsnytten av fossil forskning er større enn hvert enkelt oljeselskaps fordel av sin egen forskning. Men dette er altså lite trolig. Poenget med forskningssubsidier er å rette dem inn mot de teknologiene der den samfunnsøkonomiske avkastningen er større enn den privatøkonomiske. Det gjelder først og fremst teknologier vi forventer å bruke mer av i framtiden.

Vi er ikke i mål

Mer støtte til forskning på klimaløsninger og mindre støtte til petroleumsforskning vil også gjøre det lettere for nullutslippsteknologier å konkurrere med fossil teknologi på stadig flere samfunnsområder. Vi er der på noen områder i dag: Utbygging av fornybar energi er mange steder konkurransedyktig med fossil energi. Elbilen er spådd å snart være billigere enn fossilbiler. Men klimagassutslippene kommer fra flere sektorer, og vi er ikke i mål.

FNs klimapanel har nylig lagt fram spesialrapporten som ser på konsekvenser av 1,5 grad temperaturøkning. Mange vil mene at 1,5-gradersmålet er utopisk, og at også 2-gradersmålet er svært vanskelig å nå. Men det bare styrker argumentet for at forskningen bør vris bort fra fossile teknologier. Vår oppfordring til politikerne er derfor at den statlige støtten til petroleumsforskning trappes ned framover, og at støtten som ikke dreier seg om å «redusere miljø- og klimapåvirkningen» av oljevirksomheten fases ut.

Les også

 1. Ein-to-fem: Har vi nok vindmøller nå?

 2. Kjempemøller gir vindkraftrevolusjon til havs

 3. Statoil vil utvinne mer olje for å nå klimamålet

 4. Statoil satser på solkraft i Brasil

 5. Vindparken i Sokndal er åpnet

Publisert:
 1. CO2
 2. Klimapolitikk
 3. Oljeindustrien
 4. Olje- og energidepartementet
 5. FNs klimapanel

Mest lest akkurat nå

 1. 38-åring tiltalt for vold mot gutt etter ring-på-spring

 2. Korvetten AS begjært konkurs

 3. Full fyr i bil - ingen skadet

 4. Fikk sparken i Dalane Kraft etter at han varslet NVE om et sikkerhetsproblem

 5. Han mener livet blir bedre med lavere forbruk. Stadig flere tenker sånn

 6. – Alt av interiør og inventar var hvitt og ga assosiasjoner til sykehus