• Paradis nord har ligget brakk i 10 år etter at godsterminalen ble nedlagt. Tidligere byutviklingsinitiativ har strandet. Det nye initiativet møter innbyggermotstand, til og med før det foreligger noe forslag. Jon Ingemundsen

Trøbbel i Paradis(et) – motstanden og fellesskapets interesser

DEBATT: Folk er for fortetting helt til de må forholde seg til et konkret initiativ. Er det mulig for innbyggerne å se samfunnsengasjementet i et større perspektiv?