• Fra Aftenbladets papiravis 10. desember 2018. I artikkelen får en professor som ikke er klimaforsker, anledning til å så tvil om reelle klimaforskeres kunnskap om klimakrisen.

Klimakrise, men ikke i Aftenbladet

JOURNALISTIKK: Med uvanlig klar tale slår statsministeren fast at klimakrisen er helt reell. I Aftenbladets redaksjon, derimot, virker det ikke som alle er like overbevist.