• I dette innlegget svarer rådmannen i Stavanger, Per Kristian Vareide, om årsak til høyt sykefravær i barnehagene i Stavanger. Han står fast på at det ikke skyldes effektivisering. Jon Ingemundsen

Høyt sykefravær: Er årsaken effektivisering eller holdninger?

STAVANGER: Trine Mæsel, pedagogisk leder i en barnehage i Stavanger, reagerer kraftig på undertegnedes uttalelser til NRK om at sykefravær (også) handler om holdninger og kultur. Hun mener selv at sykefraværet heller handler om systemsvikt, kutt og effektivisering